In Zaanstad wordt een nieuwe penitentiaire inrichting gebouwd. De
inrichting wordt in 2009 in gebruik genomen. Het huis van bewaring De
Blokhuispoort in Leeuwarden wordt niet gesloten maar wordt grondig
gerenoveerd. Dit schrijft minister Donner van Justitie vandaag in een
brief aan de Tweede Kamer.

Door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van Justitie zijn vandaag
de betrokken medewerkers geïnformeerd over het voorgenomen besluit. De
andere maatregelen die in het besluit worden aangekondigd, zijn de
sluiting van twee penitentiaire inrichtingen in Groningen en Zutphen
(Lunette). De maatregelen moeten in de periode tot en met 2008 hun
beslag krijgen.

Begin 2004 werden alle nieuwbouwplannen voor penitentiaire inrichtingen
tussentijds stilgelegd. Dit had te maken met de ontwikkeling van een
nieuwe visie op het gevangeniswezen, die uitgaat van een meer
doeltreffende en doelmatige aanpak à©n van betere samenwerking met
ketenpartners. Uitgangspunt is dat in de toekomst alleen dà¡à¡r
capaciteit wordt gerealiseerd waar het nodig is. Verder worden
gedetineerden zoveel mogelijk geplaatst in het arrondissement van
vervolging en de regio van terugkeer na detentie.

Inmiddels bestaat meer inzicht in de (regionale) behoefte aan
celcapaciteit en in de bedrijfseconomische omstandigheden van enkele
oudere penitentiaire inrichtingen. Op basis daarvan zijn door de DJI
voorgenomen besluiten geformuleerd. Alle plannen worden in de komende
maanden - in overleg met alle betrokken partijen waaronder de
medezeggenschap - verder uitgewerkt. De DJI streeft ernaar de gevolgen
voor het personeel zo beperkt mogelijk te houden.

De nieuwbouw in Zaanstad is in het verleden vaak in verband gebracht
met sluiting van de penitentiaire inrichting Over-Amstel in Amsterdam.
Hierover wordt voor 1 januari 2007 een besluit genomen. Tegen die tijd
hoopt Justitie beter in beeld te hebben wat de toekomstige behoefte aan
celcapaciteit in die regio is. Met de nieuwbouw in Zaanstad kan naar
verwachting snel worden begonnen. De grond is al aangekocht en de
gemeente heeft met de bouw van een nieuwe inrichting ingestemd. Deze
nieuwbouw zal volgens planning in 2009 in gebruik kunnen worden genomen.

Locatie De Blokhuispoort in Leeuwarden blijft open en wordt grondig
gerenoveerd. Hiermee komt een einde aan de onzekerheid over handhaving
of sluiting van de gevangenis.
 
Van de overige penitentiaire inrichtingen die in het voorgenomen
besluit worden genoemd, stond Zutphen (locatie Lunette) vanwege hoge
onderhoudskosten al langer op de nominatie om te worden gesloten. Dit
gebeurt naar verwachting uiterlijk 2008. De penitentiair inrichting
Lunette heeft een capaciteit van 101 plaatsen.

Ook de locatie Groningen sluit naar verwachting uiterlijk in 2008. De
DJI ziet geen reden om voor deze inrichting vervangende nieuwbouw te
realiseren, omdat andere inrichtingen in het noorden van Nederland
voldoende capaciteit hebben voor de opvang van gedetineerden in deze
regio. Groningen heeft een capaciteit van 115 plaatsen.

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular