Het College van procureurs-generaal heeft het huidige hoofd van het Functioneel Parket i.o., mr. R.M. (Rein) Peters, gevraagd en bereid gevonden op 1 mei 2005 als raadadviseur voor de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM) te gaan werken. De heer Peters is hiermee de opvolger van mevrouw Klopper-Gerretsen die thans werkzaam is als hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket Arnhem. De functie van hoofd van het Functioneel Parket i.o. wordt per 1 mei waargenomen door de hoofdofficier van justitie in Den Bosch, mr. R.W.M. (Renà©) Craemer.   

De heer Peters (58) heeft in de afgelopen drie jaar invulling gegeven aan de opbouw van het Functioneel Parket i.o. Deze nieuwe organisatie binnen het OM heeft tot doel de criminaliteit te bestrijden op het gebied van fraude, economie en milieu. Het Functioneel Parket i.o. - met het hoofdkantoor in Den Haag - is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aansturing van de bijzondere opsporingsdiensten. In de functie van raadadviseur voor het College van procureurs-generaal zal de heer Peters onder andere werkzaam zijn op het gebied van terreur, rampen en crisisbestrijding en andere opkomende actuele juridische beleidsthema s. Met deze benoeming is een snelle invulling van deze sleutelfunctie bij de ondersteuning van het College van procureurs-generaal gewaarborgd.  
 
De functie van hoofd van het Functioneel Parket i.o. zal per 1 mei 2005 worden waargenomen door R.W.M. Craemer (57). De heer Craemer is thans hoofdofficier van het arrondissementsparket Den Bosch en is daarvoor onder andere werkzaam geweest als hoofd van dienst van het Parket-Generaal en fgd. hoofdofficier van justitie in Amsterdam. In verband met de werkzaamheden voor het Functioneel Parket i.o. zal de heer Craemer zijn taken in Den Bosch overdragen aan de fgd. hoofdofficier van justitie, mr. C.V. van der Voort.  
 
bron:OM