In 2005 heeft Interpay Nederland B.V., die zich al ruim 35 jaar richt op de betrouwbare en efficiënte verwerking van betaaltransacties, wederom een recordaantal betalingen
afgehandeld. Interpay verwerkte in 2005 bijna 3,3 miljard girale transacties, een
stijging van 4,8 procent ten opzichte van 2004. In totaal werden bijna 1,75 miljard
geldopnames en toonbankbetalingen via Interpay gerouteerd voor autorisatie, ruim 8
procent méér dan in 2004.

Girale aantallen hoger dan ooit
Het exacte aantal giraal verwerkte transacties in 2005 bedroeg 3.272.060.921, ten opzichte van 3.123.489.621 transacties in 2004. Dit betekende dus een toename van maar liefst ruim 148,5 miljoen transacties.Niet alleen op jaarbasis werden records gebroken, ook gedurende het jaar werden belangrijke mijlpalen gehaald. Zo werden op 29 maart 2005 (dinsdag na Pasen), door de combinatie van Pasen en een salaris- en incassopiek, maar liefst 42,3 miljoen girale transacties verwerkt. Een fenomenale prestatie, gezien het feit dat er gemiddeld iets minder dan 13 miljoen transacties per dag worden verwerkt. Het oude dagrecord werd hiermee met ruim 20 procent verbeterd.

Ook werd een nieuw maandrecord gevestigd. In december 2005 werden gemiddeld 14,2 miljoen girale transacties per dag verwerkt, wat resulteerde in een maandrecord van bijna 300 miljoen.
Toonbankbetalingen en geldopnames opnieuw toegenomen
Op het gebied van toonbankbetalingen en geldopnames werden eveneens grote aantallen transacties verwerkt. In 2005 werden maar liefst 1,75 miljard betaalautomaat-transacties en geldopnames via Interpay gerouteerd voor autorisatie. Hiervan werden 74 miljoen transacties verricht met internationale betaalproducten (Maestro en credit cards). In totaal betekende dit een toename van 130 miljoen ten opzichte van 2004; toen lag het totale aantal betaal- en geldautomaattransacties op 1,62 miljard. Tijdens de dagen voor kerst sneuvelden twee oude records. Zo verwerkte Interpay op vrijdag 23 december bijna 8 miljoen betaaltransacties, bijna 1 miljoen méér transacties bovenop het oude record. Tijdens de piekmomenten werd zaterdag 24 december maar liefst 298 keer per seconde elektronisch betaald. Ook hiermee werd een nieuw record bereikt.
Toekomst gericht op verdere volumegroei
Interpay behoort tot de grootste payment processors in Europa en zal zich het komende jaar richten op verdere volumegroei. Door groei, nationale en internationale samenwerkingsverbanden en een scherp kostenbewustzijn kunnen aanzienlijke schaalvoordelen worden behaald. Dit zal zich ook in de toekomst blijven vertalen in hoogwaardige dienstverlening tegen scherpe tarieven.
bron:Interpay