Het aantal elektronische betaaltransacties
is in 2006 wederom gestegen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van
Currence, de producteigenaar van PIN en Chipknip. Het aantal
pinbetalingen groeide naar 1,451 miljard, een stijging van 8,8% ten
opzichte van 2005. De groei is dit jaar toegenomen; vorig jaar
groeide PIN met 6,9% ten opzichte van 2004. De Chipknip is met
164,6 miljoen betalingen 12,1% vaker gebruikt dan het voorgaande
jaar. Currence verwacht dat elektronisch betalen in de toekomst zal
blijven groeien.

Uit de verschillende bedrijfstakken is een
duidelijke top 3 te onderscheiden die de grootste bijdrage leveren
aan het totaal aantal PINtransacties. De bedrijfstak supermarkten
zorgt in 2006 met 497,4 miljoen PINtransacties voor 34,3% van de
PINtransacties. Daarna volgen de benzinestations met 131,1 miljoen
PINtransacties (9,0%) en de detailhandel/mode met 117,4 miljoen
(8,1%).

Net als het voorgaande jaar is de
bedrijfstak waar de grootste stijging (33,5%) in het aantal
PINtransacties genoteerd werd de tak van horeca en recreatie. In
deze bedrijfstak is er 48,7 miljoen keer met PIN betaald. Naast het
verschijnen van meer betaalautomaten in de horeca en recreatie is
er ook meer gebruik gemaakt van de bestaande betaalautomaten: het
aantal transacties per betaalterminal is met 18,6% toegenomen tot
194 PINbetalingen per maand per betaalautomaat.

De bedrijfstak ambulante handel (markt,
colportage en postorderbedrijven) volgt de horeca en recreatie op
de voet met een groei van 25% van het aantal PINtransacties. Deze
groei in beide sectoren hangt mede samen met de toename van het
aantal mobiele betaalautomaten in deze branches. Het aantal
betaalautomaten in de ambulante handel is in 2006 met 22,8%
toegenomen (totaal bedrijven: 3,9%). Het ligt in de verwachting dat
het aantal PINtransacties in deze bedrijfstak verder zal toenemen
in 2007.

Het gemiddeld betaald bedrag met de PINpas
daalt in 2006 verder tot € 44,22 (2005: € 44,61), ondanks
een forse stijging van de benzineprijzen. In 2002 lag het gemiddeld
betaalde PINbedrag nog op € 47,-. Currence wil het gebruik van
PIN voor lage bedragen verder stimuleren.

De meeste Chipknip-betalingen worden
verricht in de segmenten catering, vending en parkeren. Samen zijn
zij goed voor 72,5% van het aantal Chipknip-betalingen. Er zijn
74,5 miljoen Chipknip-betalingen gedaan in catering en vending,
waaronder kantines en onbemande automaten van bedrijven, overheid
en zorg- en onderwijsinstellingen. In het segment parkeren komt het
totaal aantal Chipknip-transacties in 2006 uit op 45 miljoen.

Het aantal Chipknip-ladingen is dit jaar
met 11,7% toegenomen ten opzichte van 2005 tot 23 miljoen.
Tegenover elke Chipknip-lading staan gemiddeld 7
Chipknip-betalingen. Gemiddeld werd er in 2006 voor € 2,68
gechipt.

bron:Currence