Het kabinet wil één regeling
om medisch noodzakelijke zorg aan illegalen te financieren. Deze
geldt ook voor AWBZ-zorg. Het uitgangspunt blijft dat
onverzekerden, ook illegalen, zelf de zorgkosten moeten betalen.
Pas als dit niet mogelijk is, kunnen zorgaanbieders onder
voorwaarden een beroep doen op de regeling. Dit staat in een
wetsvoorstel van minister Klink (VWS), waarmee de ministerraad
heeft ingestemd.

De nieuwe regeling vervangt de huidige
financieringsregelingen. Het voorstel dicht ook het verzekeringsgat
voor bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen. Omdat zij nog
geen verblijfsvergunning hebben, kan voor hen geen zorgverzekering
worden afgesloten. Het wetsvoorstel gaat naar de Raad van State
voor advies.

Bron: VWS