De minister van Justitie krijgt de
bevoegdheid de tbs te beëindigen van illegale of ongewenst
verklaarde vreemdelingen. Hierdoor kan de vreemdeling terugkeren
naar het land van herkomst. Dat staat in een voorstel van minister
Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak (Justitie) waarmee de
ministerraad heeft ingestemd.

Het kabinet wil het aantal vreemdelingen
in tbs-inrichtingen dat geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland
of ongewenst is verklaard, zoveel mogelijk beperkten.

Voorwaarden

De minister van Justitie krijgt de
bevoegdheid de tbs met bevel tot verpleging te beëindigen om
deze vreemdelingen terug te laten keren naar het land van
herkomst.

Voordat een vreemdeling kan terugkeren,
moeten met het land van herkomst afspraken zijn gemaakt over een
passende voorziening, zoals opname in een psychiatrische
kliniek.

Dit gebeurt volgens de normen van dat
land. Hierbij stelt Nederland de eis dat de voorziening zich moet
richten op vermindering van de stoornis en recidivegevaar.

Ook moet de betrokken vreemdeling uit
Nederland kunnen worden uitgezet en moet dat ook daadwerkelijk
gebeuren.

Tbs-behandeling

Het kabinet heeft dit besloten omdat de
status van deze vreemdelingen een obstakel vormt voor
behandeling.

De behandeling is erop gericht tbs'ers
via het verlofsysteem te laten terugkeren in de Nederlandse
maatschappij. Omdat illegale of ongewenst verklaarde tbs'ers geen
rechtmatig verblijf in Nederland hebben, hebben zij geen recht op
resocialisatie via verlof.

Verlof is een essentieel onderdeel van de
behandeling. Daardoor kan de behandeling bij deze vreemdelingen
niet worden afgerond. Hierdoor stromen zij niet of nauwelijks
uit.

Het wetsvoorstel wordt voor advies naar de
Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en het
advies worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: MinJus