Twee nieuwe regelingen moeten de
financiering van Nederlandse publieksfilms eenvoudiger en goedkoper
maken. De regelingen vervangen de huidige fiscale regelgeving en
moeten ingaan in het voorjaar van 2007. Dit schrijft minister Van
der Hoeven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regelingen moeten de productie
van Nederlandse films voor een breed publiek in de toekomst
verzekeren. Voor de financiering van publieksfilms is jaarlijks 20
miljoen euro beschikbaar.

De eerste regeling is bedoeld voor
subsidie aan films waarin marktpartijen minimaal 25% van de
projectkosten investeren. De subsidie wordt verleend op grond van
financiële en bedrijfsmatige criteria. Er is geen artistiek
inhoudelijke toets. Hiervoor is structureel 13 miljoen euro
beschikbaar.

Ook de huidige subsidieregeling voor
publieksfilms verandert. Hiermee wordt subsidie verleend voor films
voor een groot en breed publiek. Dit gebeurt op basis van een
artistiek inhoudelijk oordeel. Voor deze films is structureel 7
miljoen euro beschikbaar.

Het Nederlands Fonds voor de Film moet de
regelingen gaan uitvoeren. Het filmfonds krijgt hierdoor een hoger
budget.

Bron: OCW