Met ingang van 1 januari 2008 veranderen
de fiscale regels voor zogenoemde algemeen nut beogende
instellingen (goede doelenorganisaties). Deze instellingen moeten
dan een beschikking hebben van de Belastingdienst als ze gebruik
willen maken van fiscale faciliteiten. Over schenkingen en
erfrechtelijke verkrijgingen is de instelling dan geen schenkings-
of successierecht verschuldigd. Ook als de instelling een uitkering
doet in het algemeen belang hoeft daarover geen schenkingsrecht te
worden betaald.

Particulieren kunnen vanaf 2008 alleen
giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting voor giften aan een
bij beschikking aangemerkte instelling. Dat geldt ook voor
bedrijven in de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst zal de
instellingen die een beschikking hebben ontvangen publiceren op
www.belastingdienst.nl.

Instellingen kunnen deze zomer de
beschikking aanvragen bij de Belastingdienst Oost Brabant/ Kantoor
’s-Hertogenbosch. Instellingen die al in het zogenoemde
‘artikel 24 SW-bestand’ bij de Belastingdienst
Oost-Brabant zijn opgenomen hoeven nu niets te doen. Zij krijgen in
de tweede helft van dit jaar automatisch een aanvraagformulier
toegestuurd.

bron:MinFin