Formateur Balkenende heeft met de
fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie afspraken gemaakt
over de beoogd ministers en staatssecretarissen. Alleen de naam van
de staatssecretaris van de CU op verkeer wordt later bekend.

De formateur ontving dinsdagavond 13
februari 2007 voor de volgende ministersposten:

Financiën: drs. W.J. Bos, tevens
vice-minister-president

Jeugd en Gezin: mr. A. Rouvoet, tevens
tweede vice-minister-president

Woensdag 14 februari ontvangt de formateur
voor de volgende ministersposten:

Buitenlandse zaken: drs. M.J.M.
Verhagen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: mr.
J.P.H. Donner

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
mevrouw dr. G. Ter Horst

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
mevrouw G. Verburg

Ontwikkelingssamenwerking: drs. A.G.
Koenders

Justitie: dr. E.M.H. Hirsch Ballin

Daarna ontvangt de formateur voor de
volgende ministersposten:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: prof.
dr. H.A. Plasterk

Defensie: E. van Middelkoop

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer: mevrouw prof. dr. J.M. Cramer

Integratie en Wijkverbetering: mevrouw
drs. C.P. Vogelaar

Verkeer en Waterstaat: ir. C.M.P.S.
Eurlings

Economische Zaken: mevrouw M.J.A. van der
Hoeven

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: dr. A.
Klink

De formateur ontvangt de komende dagen de
volgende beoogd staatssecretarissen:

Drs. F.C.G.M. Timmermans, Buitenlandse
zaken

Mevrouw mr. N. Albayrak, Justitie

Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten,
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Mevrouw J.M. van
Bijsterveldt-Vliegenthart, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mevrouw S.A.M. Dijksma, Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

Mr. drs. J.C. de Jager, Financiën

C. van der Knaap, Defensie

Drs. F. Heemskerk, Economische Zaken

Ing. A. Aboutaleb, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Mevrouw dr. M. Bussemaker,
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

bron:RVD