'Zes maanden nadat Mahmoud Ahmadinejad president van Iran is geworden, verslechtert de mensenrechtensituatie in het land nog steeds.' Dit zegt Amnesty International bij het verschijnen van het rapport ' Iran: New Government fails to adress dire human rights situation'. Critici en tegenstanders van de regering worden gevangen gezet, vaak na een oneerlijk proces. De doodstraf wordt op grote schaal toegepast - 69 executies tussen juli 2005 en januari 2006 - en er wordt systematisch gemarteld.
Er is stricte controle op de vrijheid van meningsuiting en op de vrijheid om je te organiseren. Religieuze en etnische minderheden als christenen, Koerden en Arabieren worden vervolgd en vrouwen gediscrimineerd in wetgeving en in de praktijk. Mensenrechtenactivisten, journalisten en advocaten worden voortdurend lastiggevallen of gevangengezet.
Amnesty International schreef in augustus 2005, ten tijde van zijn inauguratie, een brief aan President Ahmadinejad waarbij zijn commitment om de sociale en economische rechten van de Iraanse bevolking te verbeteren welkom werd geheten. Daarnaast drong Amnesty er op aan om mensenrechten topprioriteit van zijn presidentiële termijn te maken. Helaas is het afgelopen half jaar geen verbetering in de Iraanse mensenrechtensituatie opgetreden. Amnesty's nieuwe rapport constateert zelfs een verslechtering bij de behandeling van etnische minderheden, mensenrechtenverdedigers, journalisten en advocaten en bij het toepassen van de doodstraf.
Amnesty International vraagt President Ahmadinejad om ondermeer de volgende maatregelen te nemen:
-Laat alle gewetensgevangene onmiddelijk en onvoorwaardelijk vrij.
-Neem effectieve maatregelen om martelen uit te bannen.
-Stel een moratorium in op de doodstraf en stop onmiddellijk met de doodstraf voor minderjarigen.
 
bron:Amnesty