De regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid gaat vrouwen uit etnische minderheidsgroepen helpen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze is op het gebied van werk de opvolger van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM), die vanaf medio 2003 twee jaar lang gemeenten heeft geholpen om meer allochtone vrouwen bij de samenleving te betrekken. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het werkplan van de regiegroep naar de Tweede Kamer gestuurd en zal het instellingsbesluit deze week publiceren in de Staatscourant.

De nieuwe regiegroep zal eraan bijdragen dat de afspraken worden uitgevoerd die de commissie PaVEM heeft gemaakt met 27 grote gemeenten, werkgevers, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en Centrum voor Werk en Inkomen. Ook zal ze zo nodig met andere partners gaan samenwerken om meer vrouwen uit etnische minderheidsgroepen aan het werk te krijgen.
bron:SZW