Een nieuwe Europese richtlijn zorgt ervoor
dat er nieuwe soorten handelsplatformen kunnen komen. Dit moet de
markt efficiënter maken en de belangen van beleggers beter
beschermen. Het kabinet wil de richtlijn opnemen in de wet. De
Europese richtlijn 'markten voor financiële instrumenten'
(MiFID) geeft de mogelijkheid voor nieuwe soorten
handelsplatformen, zoals effectenbeurzen.

Concurrentie tussen deze handelsplatformen
zorgt voor een grotere en efficiëntere beleggingsmarkt. Dit
komt door innovatie en lagere transactiekosten.

Plicht

Handelsplatformen worden verplicht de
aangeboden en tot stand gekomen prijzen bekend te maken. Dit moeten
een goede prijsvorming waarborgen.

Beleggingsondernemingen moeten maatregelen
nemen om het beste resultaat voor hun cliënten te bereiken bij
de uitvoering van hun orders.

Daarnaast moet de richtlijn
grensoverschrijdende dienstverlening door beleggingsondernemingen
beter mogelijk maken.

Wetgeving

Op voorstel van minister Bos
(Financiën) wordt de Europese richtlijn geïmplementeerd.
De Wet op het financieel toezicht moet hiervoor worden
gewijzigd.

Het voorstel tot wijziging wordt voor
advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het
wetsvoorstel en het advies worden pas openbaar bij indiening bij de
Tweede Kamer.

De wet treedt naar verwachting op 1
november 2007 in werking.

Bron:MinFin