In het jaarbericht 2004 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staan een aantal nieuwe trends en ontwikkelingen in de zorg centraal. Zo vindt de inspectie het van belang dat er een eenduidige toegang is voor een patiënt met een acute zorgvraag. De benadering via drie loketten is riskant en ondoelmatig. Daarnaast maakt de inspectie zich grote zorgen over de toename van internetcontacten tussen artsen en patiënten buiten de bestaande behandelrelatie om. Verder schrijven artsen steeds vaker psychofarmaca voor aan kinderen. Dit gebeurt niet altijd even zorgvuldig.  

Er zijn drie loketten voor spoedeisende hulp: de huisartsenposten, de eerste hulp in ziekenhuizen en het telefoonnummer 112. Eerste hulp moet door de goede hulpverlener op de juiste plaats en op het juiste moment verleend worden. Veel patiënten weten niet precies bij welk loket zij tijdens de avond, nacht en weekenden terecht moeten met hun dringende zorgvragen. De ziekenhuizen geven bijvoorbeeld aan dat steeds meer mensen zich direct bij het ziekenhuis melden, terwijl ze met hun vraag beter bij de huisartsenpost terecht hadden gekund. De inspectie pleit voor een betere afstemming en taakverdeling tussen de drie diensten.  
 
Steeds vaker bestellen patiënten hun medicijnen via internet, zonder eerst gezien te zijn door een arts. Sinds 2005 zijn er richtlijnen om de risico's bij voorschrijven via internet zoveel mogelijk te beperken. Deze richtlijnen, opgesteld door de KNMG, zijn een goede aanzet, maar de inspectie vindt dat ze nog wel iets verder mogen gaan: voorschrijven via internet moet beperkt blijven binnen de bestaande arts-patiënt relatie.  
 
Artsen schrijven steeds vaker Ritalin voor aan kinderen met ADHD. Omdat er nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar bijwerkingen van geneesmiddelen bij kinderen, is het moeilijk om wetenschappelijke richtlijnen voor doseringen op te stellen. Daarnaast werken verschillende disciplines, zoals kinderartsen, kinderpsychiaters, orthopedagogen en huisartsen te weinig samen. Ongeveer 40 procent van de kinderen met ADHD heeft ook nog een andere psychische stoornis. Voorschrijven van Ritalin is dan een risico, want het effect op bijkomende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld een angststoornis, is niet te voorspellen. De verwachting is dat nog dit jaar een multidisciplinaire richtlijn komt voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren.   
 
bron:IGZ