Recent grensoverschrijdend milieuoverleg tussen Limburg, Gelderland, Overijssel en Nordrhein-Westfalen heeft geleid tot samenwerkingsafspraken op het gebied van bodembeleid, de grensoverschrijdende milieueffectrapportage en luchtkwaliteit. In oktober 2005 vindt in Dà¼sseldorf een volgend overleg plaats

Gedeputeerde B. Kersten, zijn collegas van Gelderland en Overijssel, de heren H. Aalderink en T.W. Rietkerk en de Staatssecretaris voor Milieu in Nordrhein-Westfalen, mevrouw C. Friedrich hebben gesproken over onderwerpen als luchtkwaliteit en fijnstof, milieueffectrapportage en milieu en gezondheid. Gedeputeerde Bert Kersten: Ik ben blij dat wij een aantal concrete resultaten hebben geboekt. Het belangrijkste is wel het resultaat dat onder leiding van Limburg bereikt is inzake de grensoverschrijdende milieueffectrapportage (MER). Afgesproken is namelijk dat de effecten van maatregelen aan de andere kant van de grens ten volle worden meegewogen in de besluitvorming van een MER. Daarnaast zijn concrete afspraken gemaakt over de inhoudelijke richting van het bodembeleid dat voor Nordrhein-Westfalen en de drie Nederlandse provincies zou moeten gelden. Omdat de Europese Unie ook nadenkt over dit thema, hebben wij besloten de Europees Commissaris voor Milieu, de heer Stavros Dimas, te informeren over de kennis en ervaring van de regios. Op het gebied van luchtkwaliteit is afgesproken de ervaringen over fijnstof in en rond steden uit te wisselen. Kortom, de milieusamenwerking met Nordrhein-Westfalen, die al meer dan tien jaar bestaat, biedt goede mogelijkheden om in Brussel gezamenlijk op te trekken en het EU-beleid te beïnvloeden. In oktober 2005 vindt een volgend bestuurlijk overleg plaats.

bron:Provincie Limburg