Veel bestaande prentenboeken zijn op internet als digitaal prentenboek terug te vinden en worden in het onderwijs gebruikt. Uitgeverij Leskist.nl draait het om en presenteert een nieuwe serie digitale prentenboeken, die voor iedereen vrij te gebruiken is via Digiprent.nl en YouTube, maar vooral voor onderwijsdoeleinden zeer geschikt is. Daarnaast zal de serie ook op papier uitgegeven worden in de vorm van Flipboeken met daarin praatplaten op A4-formaat.

Na een succesvolle testperiode is Digiprent.nl nu echt van start gegaan en zal worden uitgebouwd tot een serie van 18 digitale prentenboeken. Elk boek wordt gekoppeld aan een thema en bevat educatieve elementen. Zo is het deze week gepresenteerde boekje Blij uit het ei te gebruiken bij thema‘˜s als Boerderij of Lente. Daarnaast bevat elke bladzijde een emotie, zoals verdrietig, blij of verbaasd. Scholen of dagverblijven kunnen gratis gebruik maken van de prentenboeken op Digiprent.nl en deze presenteren op het digitaal schoolbord of de YouTube-video op de website of hyve van de school plaatsen.

Voor gebruik in het onderwijs ook als Flipboeken

Naast het gebruik op het digitaal schoolbord zijn er meer mogelijkheden voor gebruik in het onderwijs. Elk digitaal prentenboek uit de serie wordt ook als Flipboek uitgegeven. Een Flipboek is een handige multomap op A4-formaat die opengevouwen neergezet kan worden, zodat de platen van het boek direct gepresenteerd kunnen worden in een groep of op een verteltafel. Meegeleverd wordt het mini-prentenboekje met de tekst. De verteller zit naast het Flipboek en kan zo direct communiceren met de kinderen. Door de grote platen worden kinderen meegenomen in het verhaal en wordt de aandacht langer vastgehouden en de taalontwikkeling gestimuleerd.
Scholen, kinderdagverblijven of bibliotheken kunnen inschrijven op www.digiprent.nl voor automatische toezending van de Flipboeken tegen een voordelig voorverkooptarief. Zo kan in de loop van drie jaar een complete serie opgebouwd worden. Een formule die eerder door Uitgeverij Leskist.nl werd toegepast op de serie Basismappen, waarbij in drie jaar tijd 18 thematische lesmappen rond dezelfde 18 thema‘˜s zijn ontwikkeld.

Meer informatie: www.digiprent.nl of www.leskist.nl