Nederland en de Nederlandse Antillen hebben een rondetafelconferentie gehouden over de nieuwe staatkundige verhoudingen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over het oplossen van de schuldenlast van de Antillen. De rondetafelconferentie werd gehouden op 26 november in Willemstad op Curaà§ao.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

Financieel beleid
De Nederlandse Antillen, Nederland en de vijf eilandgebieden gaan gezamenlijk de financiële problemen aanpakken. Een gezonde startpositie van de eilanden en een duurzaam financieel beleid moet financiële problemen in de toekomst voorkomen.

Nederland kan helpen door bijvoorbeeld herfinanciering van schulden. Ook is herstructurering mogelijk door looptijden te verlengen, vervroegde afkoop of gedeeltelijke kwijtschelding. Hoe de bijdrage van Nederland eruit gaat zien, hangt af van de analyse die momenteel van de schulden wordt gemaakt. Verder worden nadere afspraken gemaakt over goed begrotingsbeleid, beter financieel beheer, effectief financieel toezicht en het voorkomen van nieuw schuldopbouw.

Staatkundige verhoudingen
Curaà§ao en Sint Maarten werken toe naar de status van land binnen het Koninkrijk. De eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen een directe band met Nederland. Het streven is dat de nieuwe verhoudingen per 1 juli 2007 ingaan.

Ter voorbereiding op de nieuwe staatkundige verhoudingen, worden in 2006 nog meer rondetafelconferenties gehouden. In 2007 is de slotconferentie. Dan wordt de definitieve ingangsdatum van de nieuwe verhoudingen bepaald.

Verscheidenheid en verbondenheid
Minister-president Balkenende leidde de conferentie als voorzitter van de Rijksministerraad. Kenmerkend voor het Koninkrijk der Nederlanden en de verhoudingen tussen de partners zijn volgens hem 'verscheidenheid en verbondenheid'. Balkenende pleitte ervoor in de bestuurlijke verhoudingen binnen het Koninkrijk 'recht te doen aan die verscheidenheid'.

De minister-president benadrukte ook de gelijkwaardigheid van de deelnemers aan de conferentie. De besprekingen zijn niet voor niets aan een ronde tafel, zei hij. 'Een ronde tafel drukt gelijkwaardigheid uit. Er is geen hoofd van de tafel en er zijn geen zijkanten. Alle deelnemers aan deze tafel - aan deze conferentie - zijn gelijkwaardig.'

Bij de conferentie waren delegaties aanwezig van de regeringen van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, en van de eilandgebieden Curaà§ao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

bron:BZK