Eureko, de moedermaatschappij van Achmea, en de Rabobank Groep gaan de bestaande samenwerking uitbreiden. Vandaag hebben beide partijen een nieuwe stap bekend gemaakt:  - Interpolis, de verzekeringsmaatschappij van de Rabobank Groep,  
fuseert met Achmea, Eureko's Nederlandse verzekeringsdochter;  
- Het aandeel van Rabobank in Eureko neemt toe van 5 tot 37  
procent.  
Door samenwerking tussen Rabobank en Eureko ontstaat een verzekeringsgroep met een zeer grote verzekeraar in de Nederlandse markt en met belangrijke activiteiten in een aantal andere Europese landen.

De voorgenomen samenwerking ligt vast in een Letter of Intent die vandaag, 27 april, is getekend door Gijs Swalef, voorzitter van de Raad van Bestuur van Eureko, en zijn collega van Rabobank, Bert Heemskerk. Het is een vervolg op de samenwerking die Eureko en Rabobank in februari 2004 startten.  
  
Een jaar geleden besloten Rabobank en Eureko/Achmea samen te werken op het terrein van ziektekosten. In het kader van deze samenwerking verkoopt Interpolis, via de lokale Rabobanken,ziektekostenverzekeringen van Zilveren Kruis Achmea. Ook zijn vanaf 1 januari 2005 de medewerkers van Rabobank en Interpolis voor hun ziektekosten bij Zilveren Kruis Achmea verzekerd. Bij het aangaan van de samenwerking verwierf Rabobank vorig jaar een belang van 5 procent in Eureko. Daarnaast kwam er een uitwisseling tot stand op het niveau van de Raden van Commissarissen van Eureko en Rabobank en van het bestuur van Vereniging Achmea en de Centrale Kring Vergadering van Rabobank.  
  
De samenwerking verloopt in korte tijd zo positief dat Eureko en Rabobank besloten hebben een tweede, forse stap te zetten.     
'Deze nieuwe fase vloeit voort uit het succes van onze eerste samenwerking', zegt Gijs Swalef, bestuursvoorzitter van Eureko.'Begin 2004 hebben we gezegd voorzichtig te willen beginnen. Die benadering maakt het ons mogelijk om stap voor stap synergie te  
ontwikkelen. Interpolis vormt door de distributie via de Rabobanken een belangrijke aanvulling en uitbreiding voor Achmea. Ook past het merk Interpolis uitstekend in de powerbrand-strategie naast Centraal Beheer Achmea en Zilveren Kruis Achmea.'  
  
Bert Heemskerk valt Swalef bij: 'Wat er in een paar maanden is opgebouwd, is ons zo goed bevallen dat een tweede stap voor de hand ligt. Het levert praktische, tastbare voordelen op. Wat goed gaat,moet de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Het is heel natuurlijk wat er gebeurt.' Het lag voor de hand, aldus Heemskerk, om de versterkte samenwerking rondom Interpolis te concentreren. 'Interpolis is een   schitterend, modern verzekeringsbedrijf, dat binnen het geheel van de verzekeringsactiviteiten van Achmea een uitstekende plek zal vinden. Het is, wat je noemt, een 'perfect match'.'     
'Ik ben er van overtuigd', zegt Kick van der Pol, voorzitter van de hoofddirectie van Interpolis, 'dat Interpolis en Achmea prima bij elkaar passen. Vooral ook omdat Eureko een partner met een cooperatieve achtergrond is. We hebben ons een herkenbare positie  
op de markt bevochten en we krijgen in de nieuwe verhoudingen voluit de kans die positie, als 'powerbrand', te verstevigen. Onder eigen merk en met de eigen marktbewerking. Dat is belangrijk omdat we als Interpolis aantoonbaar meerwaarde te bieden hebben. De fusie maakt het Interpolis mogelijk om te groeien.' Ook in de nieuwe constellatie zal Rabobank de voornaamste distributeur van verzekeringen voor Interpolis zijn.  
  
Door de fusie van Interpolis en Achmea ontstaat een zeer grote verzekeringsgroep op de Nederlandse markt, een groep met sterke merken en grote naamsbekendheid. De samenwerking maakt op vele terreinen synergie mogelijk, o.a. bij de marktbewerking alsmede bij de automatisering. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de nieuwe verzekeringsgroep worden opnieuw samengesteld. Na Vereniging Achmea wordt Rabobank qua grootte de tweede aandeelhouder van Eureko.  
  
Tegelijk met de fusie van de verzekeringsactiviteiten en de verdere vergroting van het belang van Rabobank in Eureko, wordt ook de uitwisseling op het niveau van de Vereniging Achmea en de Centrale Kring Vergadering van Rabobank uitgebreid.  
  
In de geintensiveerde samenwerking blijven beide bedrijven hun eigen strategie volgen. Eureko houdt de mogelijkheid van de beursgang open en concentreert zich op de Nederlandse markt en op de ontwikkeling van de verzekeringsactiviteiten in Europa. De  
nieuwe stap past in de strategie van de Rabobank om in Nederland marktleider in de financiele dienstverlening (All Finanz) te worden.  
  
De samenwerking tussen Rabobank en Eureko is tot stand gekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante interne en de externe toezichthouders en de aandeelhouders.  
  
bron:Rabobank