De nieuwe MEP-regeling voor productie van
duurzame elektriciteit zal zo vroeg mogelijk in 2008 in werking
treden. Dit zegde minister Maria van der Hoeven van Economische
Zaken woensdag 25 april 2007 toe tijdens een overleg met de Tweede
Kamer.

Ze benadrukte daarbij, net als veel
Kamerleden, het belang van een goede en beheersbare regeling.
Daarbij zullen ook de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer
medio mei naar aanleiding van een onderzoek naar de oude
MEP-regeling zal publiceren ter harte worden genomen.

Hiertoe uitgenodigd door verschillende
Kamerleden gaf de minister aan ook de mogelijkheid van
terugwerkende kracht tot 18 augustus 2006 te willen bezien. Ze
maakte daarbij duidelijk dat het dan sowieso alleen kan gaan om
investeringen die zich kwalificeren voor de nieuwe MEP-regeling
waarmee de Tweede Kamer nog moet instemmen. “Rekent U zich
niet rijk” , aldus de minister.

bron:EZ