Vanaf 1 januari 2007 gelden nieuwe regels voor subsidiëring van particuliere organisaties die werken aan duurzame armoedebestrijding. Ontwikkelingsorganisaties moeten daardoor effectiever en onafhankelijker gaan werken.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het beleidskader voor dit nieuwe medefinancieringsstelsel. Het nieuwe kader geldt voor de subsidieronde 2007-2010, waarvoor ieder jaar 550 miljoen euro beschikbaar is.

In het nieuwe stelsel wordt nadrukkelijker gekeken naar de bijdrage die activiteiten van ontwikkelingsorganisaties leveren aan het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking wil daarmee dubbel werk voorkomen.

Verder geldt vanaf 2007 voor brede medefinancieringsorganisaties en thematische ontwikkelingsorganisaties à©à©n regeling. Deze laat ook ruimte voor subsidiëring van nieuwe spelers en innovatieve werkwijzen in het veld van ontwikkelingssamenwerking.

Eigen bijdrage
Om de onafhankelijkheid van de organisaties te vergroten, subsidieert de minister voor Ontwikkelingssamenwerking straks maximaal 75% van jaarlijkse uitgaven van een organisatie. 25% van de benodigde financiering moeten ontwikkelingsorganisaties zelf bijdragen, uit particuliere donaties, sponsoring door bedrijven of andere fondsen.

Veel ontwikkelingsorganisaties realiseren al 25% of meer van de eigen uitgaven zelf. Organisaties die nog voor 100% afhankelijk zijn van de subsidie van de minister, krijgen tot 2009 de tijd om naar een eigen bijdrage van 25% toe te groeien.

bron:BZ