Vanaf 5 januari 2007 treedt de nieuwe
Europese Transportverordening (verordening (EG) nr. 1/2005) in
werking. Dit heeft gevolgen voor de huidige erkenningen als
vervoersonderneming voor gewervelde dieren en de
goedkeuringsbewijzen veevervoer. In de Transportverordening zijn
eisen opgenomen voor het vervoer van gewervelde dieren. Zo dienen
bepaalde vervoerders te beschikken over een vergunning en dienen
bepaalde wegvervoermiddelen te beschikken over een certificaat van
goedkeuring. Alle vergunningen en erkenningen die onder de huidige
wetgeving zijn afgegeven, vervallen.

Om de overgang van een erkenning als
vervoersonderneming naar een vergunning als vervoerder voor 5
januari 2007 te regelen heeft de VWA besloten om de
vervoersondernemingen die reeds de beschikking hebben over een
erkenning een tijdelijke vergunning als vervoerder voor transporten
korter dan acht uur, als bedoeld in artikel 10 van verordening (EG)
nr. 1/2005, te verlenen.

Om nieuwe vergunningen en certificaten te
kunnen aanvragen kunnen vervoerders en eigenaren van
vervoermiddelen nadere informatie vinden op de website van de VWA.
Hier kunnen ze ook de benodigde aanvraagformulieren downloaden.
Daarnaast stuurt de VWA naar alle thans geregistreerde vervoerders
en eigenaren van goedgekeurde vervoermiddelen een brief met nadere
informatie.

bron:VWA