Ontwerpers zonder werk kunnen voortaan bij Veeel terecht voor ontwerpopdrachten. Veeel bestaat uit een mix van jonge professionals en ervaren specialisten, en biedt ontwerpers de gelegenheid makkelijk hun weg te vinden naar nieuwe uitdagingen.

Crowd met kennis
Meer dan 850 ontwerpers zijn op dit moment al aangesloten bij ´het ontwerpbureau met de vele gezichten‘˜, zoals bedrijf zichzelf omschrijft. Er waren al bedrijven die werk uitbesteden aan een grote groep mensen, zogenoemde crowdsourcers, maar deze initiatieven zetten groepen in die niet geschoold zijn in het betreffende vakgebied. Veeel biedt een combinatie van een grote, veelzijdige groep mensen, maar dan met de vereiste kennis van product-, grafisch of ruimtelijk ontwerp. Het mes snijdt aan twee kanten, want het concept biedt een groot aantal ontwerpers de mogelijkheid nieuwe opdrachten binnen te halen.

Lucht in krappe tijden
De economische crisis heeft vooral de freelance ontwerper hard getroffen. Vele contractbeëindigingen zorgen voor een overschot aan werkloos vakkundig personeel. De crisis heeft in de commerciële sector echter voor een grote vraag naar innovatie en innovatieve producten gezorgd. Nieuwe producten boren immers nieuwe markten aan. Door de geslonken budgetten zijn bedrijven op zoek naar meer waarde voor hun te besteden geld. à¢â‚¬Å“Veeel biedt waardetoevoeging door een ontwerppitch uit te schrijven binnen onze eigen poule,à¢â‚¬ aldus oprichter Peter Veldhoven. à¢â‚¬Å“We dagen honderden ontwerpers uit mee te denken over een specifiek ontwerpvraagstuk. Op deze manier schotelen we de opdrachtgever een enorm breed spectrum van mogelijkheden voor.à¢â‚¬ Vervolgens laat Veeel een team van experts de meest kansrijke oplossingen uitwerken tot een eindontwerp. Veldhoven, zelf industrieel ontwerper, vervolgt: à¢â‚¬Å“Innovatie vraagt om de combinatie van creativiteit en vaardigheid. Veeel past deze combinatie toe in een nieuwe werkwijze en weet op efficiënte manier kwantiteit en kwaliteit te combineren.à¢â‚¬

Voor meer informatie, zie www.veeel.com.