De Politie Noord-Holland Noord zoekt de verbinding met haar omgeving. Dat blijkt uit de nieuwe missie en visie voor de periode 2005 - 2010.

Politieagenten worden nadrukkelijk gebiedsgericht ingezet. Hun inzet wordt in toenemende mate bepaald door de lokale problematiek. Het credo is: dà¡à¡r zijn waar dat nodig is.

Kerntaken De inzet van de politie is een gevolg van veranderingen in de samenleving. Er is een toenemende vraag naar zichtbare à©n handhavende politie. Ook neemt de vraag naar en aandacht voor opsporing toe. Burgers willen concrete politie-inspanningen in hun eigen leefomgeving zien. Zij willen bovendien dat problemen die zij ervaren op het gebied van veiligheid worden aangepakt. Bij het aanpakken van die problemen richt de politie zich op haar kerntaken: het opsporen van strafbare feiten, toezicht en handhaving van de openbare orde en het verlenen van noodhulp.

Samen verantwoordelijk Veiligheid is een zaak van ons allemaal: politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten à©n de individuele burger. Daarom streeft politie Noord-Holland Noord naar ketengerichte prestatiecontracten, om zo de inspanningen van de diverse partijen te richten op gewenst effect, in plaats van op afzonderlijke prestaties.

Politie NHN wil in samenspraak met de omgeving en de mensen die er wonen werken aan veiligheid. Een goed voorbeeld daarvan is de oproep die de politie deed naar aanleiding van de reeks gewelddadigheden begin dit jaar in Alkmaar. Veel burgers reageerden op de oproep van de politie om tips te geven. Tijdens het buurtonderzoek naar de incidenten is eveneens actieve medewerking van bewoners gevraagd. Mede door de reacties die volgden, kon de zaak snel tot een goed einde gebracht worden.

Voorkomen en tegenhouden Politie Noord-Holland Noord zal andere partijen actief betrekken bij en aanspreken op mogelijkheden tot het voorkomen en tegenhouden van strafbare feiten en ordeverstoringen.

Het Regionale College, dat bestaat uit de korpsbeheerder, alle (30) burgemeesters, de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef van de regio Noord-Holland Noord, sprak vandaag haar waardering uit voor de nieuwe aanpak van de politie Noord-Holland Noord.

Bron:Politie Noord-Holland Noord