Ter gelegenheid van de aanstaande geboorte van het tweede kind van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden heeft de Ministerraad ingestemd met de door de minister-president voorgestelde vlaginstructie, namelijk dat deze heuglijke gebeurtenis wordt gevierd met het voeren van de Nederlandse vlag met oranje wimpel op hoofdgebouwen van de rijksoverheid.

De geboorte van het kind wordt door de Rijksvoorlichtingsdienst door middel van een communiquà© officieel bekend gemaakt.

Na de officiële bekendmaking wordt de Nederlandse vlag met oranje wimpel gevoerd tot zonsondergang. Indien de officiële bekendmaking plaatsvindt na 16.00 uur, wordt de Nederlandse vlag met oranje wimpel tevens de volgende dag gevoerd.

Mocht de geboorte van het kind door de Rijksvoorlichtingsdienst officieel worden bekend gemaakt op een zondag of een algemeen erkende feestdag, dan vindt het voeren van de Nederlandse vlag met oranje wimpel op de eerst volgende dag die geen zondag of erkende feestdag is.

Indien de officiële bekendmaking plaatsvindt na 16.00 uur en de volgende dag een zondag of een algemeen erkende feestdag is, wordt de Nederlandse vlag met oranje wimpel tevens gevoerd op de eerst volgende dag na de bekendmaking die geen zondag of algemeen erkende feestdag is.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular