Op 27 november treedt het Meet- en
rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv) in werking. In
het voorschrift staan regels over hoe gemeenten en provincies
luchtkwaliteitonderzoeken moeten uitvoeren.

Gemeenten en provincies moeten het
voorschrift gebruiken om de gevolgen van voorgenomen bouw- en
ruimtelijke plannen op de luchtkwaliteit te bepalen, bijvoorbeeld
om bestemmingsplannen en milieuvergunningen te onderbouwen. De
regeling bevat standaard rekenmethoden en schrijft algemene
invoergegevens voor. Ook staan er bepalingen in over de
verslaglegging van het onderzoek.

Het voorschrift is op 3 november 2006 in
de Staatscourant gepubliceerd. Het Mrv is gebaseerd op artikel 6
van het Besluit luchtkwaliteit 2005.

bron:VROM