De Raad van Kerken in Nederland heeft
woensdag drs. Henk van Hout verkozen tot zijn nieuwe voorzitter.
Van Hout volgt per 1 oktober dr. A.H.C. van Eijk op, die het
voorzitterschap van de Raad de afgelopen acht jaar bekleedde.

Henk van Hout (56) is rooms-katholiek en
studeerde theologie in Amsterdam en Utrecht. Momenteel is hij als
directeur van Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie verbonden
aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van
Tilburg. Van 1985 tot 2001 was hij verbonden aan het bisdom
Rotterdam, onder andere als directeur van het Diocesaan Pastoraal
Centrum. Van 1976 tot 1985 was Van Hout algemeen secretaris van de
St. Willibrord Vereniging, de voorloper van de huidige Katholieke
Vereniging voor Oecumene.

Van Hout was al eerder bij de Raad van
Kerken in Nederland betrokken. In zijn functie bij de Willibrord
Vereniging was hij tevens secretaris van de Sectie Oecumenische
Actie van de Raad. Van Hout heeft diverse publicaties op zijn naam
staan, onder meer over kerkopbouw en oecumenisch pastoraat.

De Raad van Kerken in Nederland is een
samenwerkingsverband van zeventien kerkgenootschappen. Door
ontmoeting en dialoog willen zij de onderlinge samenwerking en
gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken in de Raad
gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in
contacten met de overheid en maatschappelijke en religieuze
organisaties.

Bron: IKON