Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Van Geel van VROM presenteren vandaag in Breda vier maatregelen waarmee zij de geluidsoverlast van weg- en spoorverkeer te lijf willen gaan. De maatregelen zijn voortgekomen uit het Innovatie Programma Geluid. Geluidsoverlast van verkeer is op verschillende plaatsen in Nederland een probleem. Vaak zijn kostbare maatregelen nodig zoals geluidsschermen om binnen de wettelijke geluidsnormen te blijven.

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat zijn daarom in 2002 het Innovatie Programma Geluid gestart om nieuwe middelen tegen verkeerslawaai te ontwikkelen en in te voeren. Voor de periode 2002 . 2007 is daar in totaal 110 miljoen euro voor beschikbaar. Het innovatieprogramma levert nu al hele concrete technieken op die de overlast voor omwonenden verminderen en in veel gevallen minder kosten dan conventionele middelen. 
 
Vandaag zijn vier succesvolle nieuwe maatregelen gepresenteerd, waarvan er twee inmiddels al worden toegepast in de praktijk (ZOAB en raildempers). 
 
Het tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) bestaat uit een grove onderlaag en een fijne toplaag. Deze combinatie levert zes decibel minder geluid op in vergelijking met conventioneel asfalt. Dat komt voor het gehoor neer op een halvering van het verkeersgeluid. Inmiddels is het tweelaags ZOAB op diverse plaatsen in Nederland bij wijze van proef getest. Ondanks de kortere levensduur van dit type asfalt, wegen die extra kosten vaak op tegen die van geluidschermen. 
 
Schermtoppen worden op bestaande geluidsschermen geplaatst. Proeven hebben aangetoond dat bepaalde schermtoppen (de T-top) een extra akoestisch effect hebben van twee decibel. Hierdoor kan het effect van bestaande geluidsschermen verbeterd worden zonder dat deze hoeven te worden opgehoogd. Nieuw te bouwen schermen kunnen met een schermtop lager uitgevoerd worden. 
 
Raildempers zijn gemaakt van een elastisch materiaal en staal. Ze worden aangebracht tegen de zijkant van de rails en dempen de trillingen van de rails als er een trein overheen rijdt. De raildemper levert zo een geluidsbeperking op van drie decibel en is vooral geschikt voor locaties waar geluidsschermen om esthetische redenen ongewenst zijn of niet effectief, bijvoorbeeld in de buurt van hoogbouw. Hoewel raildempers niet goedkoop zijn, is de toepassing in veel situaties niet duurder of zelfs goedkoper dan de (hogere) geluidsschermen die anders nodig zouden zijn. Raildempers zijn daarom vaak een aantrekkelijk alternatief voor geluidsschermen. 
 
Door de spoorstaaf zo vlak mogelijk te slijpen, komen de treinwielen minder in aanraking met de rails. Een passerende trein maakt daardoor minder geluid. Akoestisch slijpen heeft alleen effect als de wielen van de trein glad genoeg zijn. Bij de meeste reizigerstreinen is dat het geval. 
 
bron:VROM