Vanaf vandaag staat alle informatie over loopbaan, stages, cursussen, opleidingen en financiële voordelen voor werkgevers op één website, www.opleidingenberoep.nl. De meerwaarde van deze portal is dat zoekers de informatie niet bij elkaar hoeven te ‘googelen’, maar gebundeld krijgen aangeboden. De site is onderdeel van de communicatiecampagne ‘Ontwikkelen werkt!’ van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne wil werkgevers, werknemers en werkzoekenden bewust maken dat het combineren van werken en leren loont. De campagne duurt tot en met december 2007.

De ministeries van OCW en SZW zetten zich in voor de combinatie van leren en werken. Kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers worden steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Daarom moeten niet alleen jongeren voldoende opgeleid aan een baan beginnen, maar moeten ook volwassenen leren en werken blijven combineren.

Doel van de campagne is door onder meer persoonlijke voorlichting, netwerkbijeenkomsten, direct e-mail, internet, radiospots en branchebladen werkgevers te overtuigen van de noodzaak scholing aan te bieden aan hun werknemers.

De campagne sluit aan bij de 35 regionale initiatieven waar het project afspraken mee heeft gemaakt gericht op het stimuleren van de combinatie leren en werken. Het blijkt namelijk dat werkgevers vooral op zoek gaan naar informatie over scholing van werknemers bij (lokale) brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en regionale initiatieven.

bron: SZW