Persbericht

Breda, 21 december 2012 — Vandaag is de website AdviesFinanciering.nl live gegaan. De site biedt advies over alle facetten omtrent het financieren van bedrijven.

 

Daar waarde gecreëerd wordt door te investeren met een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de kosten van kapitaal is het qua waardecreatie van enorm belang dat de gekozen financiering past bij het rendement dat een onderneming genereert. Dit is voornamelijk bij het MKB vaak niet het geval. Aanzienlijke waardecreatie gaat hierdoor verloren.

 

AdviesFinanciering.nlpoogt de waarde per financieringsvorm duidelijk in kaart te brengen, zodat ondernemers een gedegen oordeel kunnen vellen over de geschiktheid van de gekozen financieringen. Of het nu gaat om het aantrekken van investeerders, crowdfunding, de waarde van leverancierskrediet of de belastingvoordelen op vreemd vermogen: het komt allemaal aan bod. De geboden informatie kan direct toegepast worden door bijvoorbeeld MKB-ondernemers die hun financieringsstructuur wensen te optimaliseren.

 

De artikelen op de site komen deels van actualiteiten uit de praktijk die de bedrijfsovernameadviseurs die achter de site zitten meemaken en deels van vragen die gesteld worden door bezoekers. Aan de gebruiksvriendelijkheid is gedacht middels een onderverdeling in de categorieën eigen vermogen, vreemd vermogen, hybrides en als sluitpost de algemene categorie financiering. Ook is een krachtige zoekmachine toegevoegd zodat oudere artikelen evenwel goed te vinden zijn.

 

AdviesFinancering.nl is een site uit een serie van vier omtrent bedrijfsovernames:

 

  1. AdviesBedrijfVerkopen.nl
  2. AdviesWaardecreatie.nl
  3. AdviesBedrijfswaardering.nl
  4. AdviesFinanciering.nl

 

Deze onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden. Toch spreekt ieder onderwerp een eigen doelgroep aan. Vandaar dat gekozen is voor een splitsing over vier domeinnamen.

 

Initiatiefnemers

Inititatiefnemers achter deze sites zijn Sketch Capital BV & Sketch Financial Advisory BV.

 

Sketch Capital BV is een investeringsmaatschappij gevestigd in Breda. Samen met haar investeerders neemt Sketch Capital BV Nederlandse niet-beursgenoteerde bedrijven over, om hier middels operationele en financiële optimalisaties waarde mee te creëren. De focus ligt op de middenmarkt en speciale situaties.

Sketch Financial Advisory BV biedt o.a. advies bij het creëren van waarde, voert bedrijfswaarderingen uit en assisteert bij fusies en overnames.

 

--

 

Noot voor de redactie:

Dit bericht staat ook online op: http://www.sketchfinancialadvisory.com/advies-bedrijfsfinanciering.html

 

Relevante links

http://www.sketchcapital.com

http://www.sketchfinancialadvisory.com

http://www.adviesfinanciering.nl

 

Disclaimer

Enkel voor informatiedoeleinden. Dit dient geen financieel of ander advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan.

 

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Sketch Capital BV

Tel: 076-5875546

Fax: 076-5216920

 

[email protected]

http://www.sketchcapital.com

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform