Ontslagspecialist lanceert vernieuwde website over ontslag

Amsterdam, 19 augustus 2010

Vandaag is de nieuwe website van Ontslagspecialist (www.ontslagspecialist.nl) in de lucht gegaan.
Op de website vinden werkgevers, werknemers en ambtenaren alle informatie over ontslag, ontslag geven en ontslagen worden.

Ontslagredenen en ontslagnieuws

Op de nieuwe website zijn artikelen opgenomen over ontslagredenen, zoals disfunctioneren, bedrijfseconomische omstandigheden en een verstoorde arbeidsrelatie.
Daarnaast bevat de website in het ´ontslagblog‘˜ vele recente uitspraken van kantonrechters over bijvoorbeeld ontslag bij diefstal, fraude, ontslag bij ziekte, sex op het werk, alcoholgebruik.

Onder de rubriek ´Ontslag Actueel‘˜ zijn op de website de meest recente ontwikkelingen en nieuwsfeiten op het gebied van ontslag opgenomen. Ook wordt in de rubriek ´veelgestelde vragen‘˜ antwoord gegeven op vragen omtrent het ontslagrecht.

Ontslagrechten en regels

Uniek bij de nieuwe website is dat de wetteksten en andere regels over ontslag integraal zijn opgenomen. Zo kan de websitebezoeker zelf aan de hand van de teksten van het Burgerlijk Wetboek, het Ontslagbesluit en de Ambtenarenwet nagaan wat zijn rechten zijn bij een ontslagprocedure.
Over die rechten gesproken: werkgever en werknemer kunnen met behulp van een rekenmodule op de website de te verwachten ontslagvergoeding berekenen.

Op de website vindt men ook informatie over de hoogte en duur van de WW-uitkering na ontslag.

Al met al is de nieuwe website van Ontslagspecialist de meest complete website over ontslag.

Over Ontslagspecialist.
De ontslag juristen van Ontslagspecialist verlenen ontslag advies en ontslag hulp. De juristen hebben allen ruim 20 jaar ervaring met ontslag zaken. Ontslagspecialist werkt landelijk en is gevestigd in Amsterdam. Bel 020 6160 120 of mail: [email protected]

Website: http://www.ontslagspecialist.nl

Bron: EMEA Persberichten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular