'De Rijksrecherche stelt een onderzoek in....!'

Veel verder dan deze zin gaat de informatie in de media meestal niet.
De Rijksrecherche lijkt vervolgens in een waas van geheimzinnigheid
haar werk te doen. Een enkele keer wordt de Rijksrecherche na afronding
van haar onderzoek en overdracht van het onderzoekdossier aan het
Openbaar Ministerie, in meestal minder positieve zin, nog eens in de
pers genoemd, omdat men vindt dat het onderzoek: a. niet snel genoeg is
afgerond of;

b. onjuist is uitgevoerd of;

c. niet onafhankelijk/onpartijdig (genoeg) is uitgevoerd; etcetera. De
Rijksrecherche laat het verweer hiertegen over aan het College van
procureurs-generaal.

Geheimzinnigheid?

Met deze website hoopt de Rijksrecherche iets van die geheimzinnigheid
rond haar werk weg te nemen. Natuurlijk dient de Rijksrecherche zich
terughoudend op te stellen, omdat de aard van de onderzoeken dit nu
eenmaal met zich meebrengt. Maar dit neemt niet weg dat de
Rijksrecherche graag duidelijk wil maken waar zij als organisatie sinds
1897 voor staat en welke taken zij uitvoert. Daar is namelijk niets
geheimzinnigs aan.

De Rijksrecherche wordt als enig onderdeel van de Nederlandse politie
uitsluitend door het Ministerie van Justitie aangestuurd. Ze heeft
daarmee in de Nederlandse rechtsstaat een bescheiden, maar toch
bijzondere rol.

De Rijksrechercheonderzoeken richten zich van oudsher op
opsporingsonderzoeken tegen (semi-)overheids- functionarissen die
verdacht worden van strafbare gedragingen (misdrijven), waarbij de
integriteit van de rechtspleging en/of die van het openbaar bestuur in
het geding is. De Rijksrecherche draagt daarmee bij aan de bewaking van
een integere overheid. Onze rechtsstaat, elke burger, maar ook de
overheid zelf, heeft hier het grootste belang bij.

Niet elk onderzoek op dat gebied wordt overigens door de Rijksrecherche
gedaan. Onderzoeken kunnen ook worden toegewezen aan eigen Bureaus
Interne Zaken of -Onderzoeken (BIZ of BIO). Om een en ander op de
juiste wijze te kunnen uitvoeren heeft het College van
procureurs-generaal een aanwijzing vastgesteld. Doel van die aanwijzing
is om duidelijk te maken volgens welke de criteria de Rijksrecherche
kan worden ingezet.
Website Rijksrecherche

Bron: Openbaar Ministerie