(Persbericht) Vandaag is de nieuwe website van ttif.company verzuimmanagement (www.fitforworking.nl) online gegaan. Met de website is de frisse huisstijl volledig doorgevoerd en komt beter naar voren waar ttif.company verzuimmanagement voor staat: de kortste weg naar werk, demedicaliseren, een betrouwbare partner en altijd garantie op verzuimreductie.

Saskia Brasser (directeur ttif.company): à¢â‚¬Å“Op onze algemene site werd volgens onze klanten te weinig gesproken over de dienstverlening verzuimmanagement. Om onze klanten juist te kunnen bedienen hebben wij voor de dienstverlening verzuimmanagement een eigen website ontwikkeld. Ik ben zeer blij met de nieuwe website, deze biedt de bezoeker veel informatie over de methodiek GRIP, Preventie, Re-integratie, Tweede spoor en de kostenbesparing op ziekteverzuim. Hierdoor kan de bezoeker snel bepalen welke van onze specialismen van toegevoegde waarde zijn voor zijn organisatie.à¢â‚¬

NOOT VOOR DE REDACTIE

De dienstverlening van ttif.company is gericht op het optimaal functioneren van de individuele mens in een bedrijfskundig perspectief. Jaarlijks begeleidt ttif.company duizenden mensen op weg naar werk. ttif.company geeft oplossingen rondom vraagstukken die te maken hebben met de relatie tussen mens en werk. Van ziekteverzuim tot carrià¨reontwikkeling. Van re-integratie tot outplacement. ttif.company biedt gerichte en deskundige begeleiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Brasser.
T: 020 562 63 64 E: [email protected]