Het ministerie van Justitie begint vandaag met het afnemen van
DNA-materiaal bij veroordeelden. In de eerste plaats zal de afname
plaatsvinden bij personen die veroordeeld zijn (of worden) voor een
gewelds- of zedendelict en die momenteel (of binnenkort) een
vrijheidstraf ondergaan. Naar verwachting zal de DNA-databank nog dit
jaar worden uitgebreid met 9.000 persoonsprofielen van veroordeelden.
Dit is mogelijk vanwege de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden die
vandaag in werking treedt.

Door het afnemen van DNA-materiaal bij veroordeelden krijgen de
justitiële diensten een krachtig instrument om in de toekomst de
opsporing, vervolging en berechting van daders te vereenvoudigen.
Vooral vanwege het feit dat het aantal persoonsprofielen in de
bestaande DNA-databank zal stijgen. Dit zijn profielen waarvan het
DNA-materiaal en de identiteit van betreffende persoon aan elkaar
gekoppeld zijn. Dit zijn er momenteel iets meer dan 6.000. In de
komende jaren zal dit aantal met enkele tienduizenden stijgen.

Alle DNA-profielen worden getoetst aan onbekende profielen uit de
huidige DNA-databank wat kan leiden tot hitsen nieuwe impulsen aan
bestaande opsporingsonderzoeken.

DNA speelt een steeds grotere rol bij het oplossen van misdrijven. De
wettelijke mogelijkheden zijn in de afgelopen jaren fors verruimd.
Politie en Openbaar Ministerie mogen in meer gevallen verdachten
dwingen een DNA-test te ondergaan.

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular