Het blijkt vooral de werkgever die financieel profiteert van de nieuwe wet kinderopvang, zo blijkt uit de cijfers van De Breed & Partners Beloningsonderzoek.  

Het beloningsonderzoek van De Breed & Partners, uitgevoerd onder middelbaar en hoger opgeleiden, laat zien dat in 2005 iets meer werknemers gebruik hebben gemaakt van een kinderopvang regeling. Hier tegenover staat echter dat het gemiddeld ontvangen bedrag sterk is gedaald.  
 
Het aantal werknemers dat een bijdrage krijgt van de werkgever voor kinderopvang steeg met ongeveer 5%, waarbij er grote verschillen worden gemeten tussen de vakgebieden. Zo nam het aantal ICT'ers met een kinderopvangregeling met 1% toe, terwijl het aantal P&O'ers met een bijdrage aan de kinderopvang met 8% steeg.  
 
De gemiddeld ontvangen bijdrage daalde echter van ruim 2.950 euro per jaar naar iets meer dan 1.800 euro per jaar. Een daling van 38%.  
 
Hierdoor is de gewogen werkgeversbijdrage aan de kinderopvang de eerste maanden van 2005 met 16% gedaald ten opzichte van 2004. In de gewogen bijdrage wordt rekening gehouden met het aantal mensen dat een bijdrage ontvangt en het per persoon uitgekeerde bedrag. Netto dragen werkgevers in 2005 dus 16% minder bij aan de kinderopvang dan in 2004.  
 
bron:De Breed&Partners

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular