Het grootste deel van de gemeenten (88 procent) vindt dat de nieuwe Wet
werk en bijstand in de gemeente heeft geleid tot een cultuuromslag. In
deze gemeenten wordt bijvoorbeeld meer nadruk gelegd op het aan het
werk helpen van mensen in plaats van het verstrekken van een uitkering.
Wel zien veel gemeenten nog ruimte voor verbetering. Ook zijn de meeste
gemeenten tevreden over hoe invoering van de wet in de eigen gemeente
is gelopen: slechts 6 procent geeft zichzelf een onvoldoende.  

 
Dat blijkt uit de resultaten van een enquàªte die het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december heeft gehouden onder de
gemeenten over de invoering van de Wet werk en bijstand. De nieuwe Wet
werk en bijstand is van kracht sinds 1 januari 2004. Het afgelopen jaar
was nog een overgangsjaar.   
 
In de enquàªte is verder nagegaan of gemeenten de vanaf 2005 verplichte
verordeningen in werking kunnen laten treden. In deze zes verordeningen
leggen gemeenten onder meer vast hoe ze mensen aan het werk helpen of
fraude bestrijden. Het grootste deel van de gemeenten (87 procent)
verwachtte in december dat ze de verordeningen voor het nieuwe jaar
rond zouden hebben. De overige dertien procent wist nog niet of dat zou
lukken of lukt dat zeker niet. Wel verwachtten vrijwel alle gemeenten
dat de verordeningen begin 2005 afgerond zullen zijn.  
Gemeenten die verordeningen nog niet hebben afgerond voldoen daarmee
niet aan de in de wet gestelde eisen. De gemeenteraad controleert de
uitvoering van de Wet werk en bijstand en kan de verantwoordelijk
wethouder erop aanspreken. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid heeft gemeenten in december opgeroepen om de
resterende verordeningen zo snel mogelijk tot stand te
brengen.        
 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular