Een aantal Nieuwegeinse bruggen is binnenkort op afstand bedienbaar. Niet de brugwachters, maar computers in de Beatrixsluis zorgen er dan voor dat de bruggen open en dicht gaan. De werkzaamheden daarvoor zijn in volle gang. De graafwerkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuur (glasvezel) zijn nagenoeg afgerond. En ook de werkzaamheden aan de bruggen zelf zijn gestart (de land- en scheepvaartseinen worden vervangen en de masten voor de camera's worden geplaatst).

De Wiersebrug bijt de spits af. Zoals het er nu uitziet, is die brug vanaf begin mei op afstand bedienbaar.Daarna zijn de Geinbrug en de Doorslagbrug aan de beurt. Beide bruggen zijn gelijktijdig gestremd voor de scheepvaart. Dit gebeurt in de periode van 11 t/m 24 april. Het autoverkeer ondervindt hiervan geen hinder. Naar verwachting zijn beide bruggen vanaf half mei op afstand bedienbaar. Als laatste zijn de Blauwe brug en de Rijnhuizerbrug aan de beurt. Voor deze bruggen is een stremming aangevraagd voor de periode van 2 tot 14 mei. Als alles volgens planning verloopt, zijn beide bruggen eind mei op afstand bedienbaar. De laatste stap is het aanbrengen van de verlichting op de Rijnhuizerbrug, de Geinbrug en de Blauwebrug. Dit vindt plaats in juni. Voordat de bruggen worden vrijgegeven voor afstandsbediening, vindt er een uitgebreide test plaats. Hoewel deze testen niet tijdens de spitsuren plaatsvinden, kan er toch overlast ontstaan voor het wegverkeer. Zo is er in de komende week (18 t/m 22 april) overlast te verwachten bij Doorslag en Geinbrug.

Vanaf de datum dat de bruggen op afstand bediend zijn, is er geen bedieningspersoneel aanwezig om in te grijpen. Daar moeten de gebruikers zich goed van bewust zijn. De slagbomen dalen automatisch en het is dus niet verstandig om de landverkeersseinen te negeren en onder de dalende bomen door te glippen. Ook stilstaan op het brugdek is niet toegestaan. De gemeente vraagt dan ook het brugdek vrij te laten bij filevorming. Indien er toch schade of letsel ontstaat, is dit voor eigen rekening.

Tot voor kort werden de bruggen handmatig door brugwachters bediend. Zij openden en sloten de brug vanuit het bedieningshuisje bij de brug zelf. Omdat ze vaak voor meerdere bruggen tegelijk verantwoordelijk waren, kwam het voor dat ze van de een naar de andere brug moesten rijden. Dat leidde soms tot lange wachttijden voor de scheepvaart. Nu de bruggen vanuit de centrale bedieningsruimte in de Beatrixsluis worden bediend, komt daar een einde aan. Door de renovatie is ook het onderhoud goedkoper en vinden er minder storingen plaats. Hierdoor verbetert de aansturing van de Rijnhuizerbrug en zijn lange stremmingen voor de scheepvaart verleden tijd. Vanwege deze vorm van automatisering, is er minder personeel nodig. Een paar brugwachters die al tegen de VUT gerechtigde leeftijd aanliepen, kunnen nu iets eerder van hun pensioen genieten.

bron:Gemeente Nieuwegein