Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd met het drinken van
alcohol. Ouders en andere opvoeders zetten onvoldoende de rem op deze
ontwikkeling en moeten worden aangespoord hun verantwoordelijkheid te
nemen. Zij zijn gebaat bij duidelijke boodschappen en handvatten
hierbij. Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie) pleit voor een heldere norm: geen alcohol onder de 16
jaar.

Alcohol brengt schade toe aan lichaam en hersenontwikkeling. Jongeren
onder de 16 die alcohol drinken, lopen gezondheidsrisico s aangezien
lichaam en hersenfuncties nog volop in ontwikkeling zijn. Maar steeds
meer jongeren starten op zeer jonge leeftijd met het drinken van
alcohol. Dit blijkt uit recent onderzoek onder 4000 scholieren van het
voortgezet onderwijs dat in opdracht van het NIGZ is uitgevoerd door
het Instituut voor onderzoek naar leefwijzen & verslaving (IVO).
Hiermee worden de in 2004 gerapporteerde resultaten van het
Peilstationonderzoek van het Trimbos-instituut nog eens bevestigd.

Drinken met ouders

Twee op de drie jongeren (zowel jongens als meisjes) heeft volgens het
IVO-onderzoek op 13-jarige leeftijd al kennis gemaakt met
alcoholhoudende drank. Van de 12- en 13-jarigen in het onderzoek zegt
5% al voordat zij 10 jaar oud waren dit te hebben meegemaakt, 15% voor
het bereiken van de 11-jarige leeftijd en eenderde voor het 12e jaar.
Eenderde van de 13-jarigen die drinken doet dit zelfs op doordeweekse
dagen. Naast maatregelen in de sfeer van de reclame en het handhaven
van leeftijdsgrenzen in horeca en winkels zijn maatregelen nodig die
gericht zijn op ouders en andere opvoeders. Zij hebben immers een grote
invloed op het alcoholgebruik van vooral jonge tieners. Ruim tweederde
van de 12- en 13-jarigen krijgt namelijk de alcohol in de familiesfeer
aangereikt: moeder (meestal), vader, broer of zus of andere familie
koopt deze dan. Dit geldt zowel voor degenen die het bekende slokje
mogen proberen als voor de regelmatige drinkers. Degenen onder de
jongste leeftijdsgroepen die regelmatig drinken, drinken vaker met hun
ouders dan degenen die niet regelmatig drinken. Bovendien drinkt 90%
van de regelmatige drinkers thuis.

Voorstel aan minister

Het onderzoek wordt in april definitief opgeleverd. Daarom kunnen ook
nog geen vergelijkingen gemaakt worden met het periodieke
Peilstationonderzoek van het Trimbos-instituut. Het NIGZ vindt het
echter belangrijk dat alvast op een aantal onderwerpen gerapporteerd
werd, zodat de resultaten op tijd ter kennis gebracht kunnen worden aan
minister Hoogervorst van VWS. De minister stuurt immers zeer binnenkort
een beleidsbrief Alcohol en jongeren naar de Tweede Kamer. Tevens
brengt het NIGZ de Kamerleden op de hoogte van de belangrijkste
onderzoeksresultaten.

De onderzoeksgegevens geven het NIGZ aanleiding bij de minister te
pleiten voor een structureel te voeren alcoholbeleid dat ervoor moet
zorgen dat het norm wordt onder de 16 jaar geen alcohol te drinken.

Bron: Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie