In de Nijmeegse wijk de Hazenkamp zijn de eerste 28 huis-aansluitingen in gebruik genomen van een glasvezelnetwerk dat wordt aangelegd onder regie van de bewoners zelf. Voor dit initiatief hebben de bewoners zich verenigd in Stichting Glazenkamp. In Nijmegen betekent dit tevens de primeur van glasvezel voor huisaansluitingen.

Elke aansluiting op het Glazenkamp-netwerk biedt een internet-service met een meetbare capaciteit van 100 Mbit/s, zowel download als upload. De service functioneert nu drie maanden zonder enige onderbreking en wordt enthousiast gebruikt. De gebruikers van het eerste uur gaan de opschaling naar de hele wijk van 2.500 woningen voorbereiden door de meerwaarde aan de wijk te demonstreren.

Onderzoek van Stichting Glazenkamp heeft uitgewezen dat de exploiteerbaarheid van het glasvezelnetwerk in de eerste plaats wordt bepaald door een hoge woningdichtheid, een hoge deelnamegraad door iedereen mee te laten doen en sociale cohesie met burenhulp bij gebruiksvragen. Bij een verdere schaalvergroting boven 2.500 woningen wegen de voordelen niet meer op tegen het verlies van het voordeel van kleinschaligheid.

Het internet bestaat uit talloze zeer grote tot heel kleine netwerken. Dankzij de standaard van het internet protocol kunnen al deze netwerken uitstekend samenwerken. De dynamiek en innovatiekracht van kleinschalige oplossingen wegen daarom ook hier op tegen de voordelen van een massale uitrol door een dominante operator van een specifieke technologische keuze.

De eerdere uitrol van glasvezel naar 4.000 Nijmeegse studentenflats heeft als voorbeeld gediend. Onpersoonlijke helpdesks en call centers worden vervangen door bewonersverenigingen en onderlinge hulpverlening. Zodra de helft van de wijkbewoners zich achter het initiatief heeft geschaard, kan de uitrol naar de hele wijk van start gaan.

Glazenkamp heeft als motto “baas in eigen buis”. Door zelf de regie in handen te houden blijven de bewoners verzekerd van een neutraal internet en een vrije keuze van de leveranciers die hun diensten over het netwerk willen aanbieden zoals telefonie (VoIP), televisie (IP-TV) en andere internetdiensten.

bron:Stichting Glazenkamp