De Radboud Universiteit Nijmegen is
“verrast” door het Vaticaanse besluit om de bevoegdheid
van de theologische faculteit tot het verlenen van canonieke graden
op te schorten. Dat zegt een woordvoerder van de universiteit
vandaag. Hij veronderstelt dat binnen het Vaticaan met name de
bestuurlijke organisatie in Nijmegen aanleiding heeft gegeven tot
de opschorting.

Geen toelichting Vaticaan

Gisteren werd bekend dat de pauselijke
Congregatie voor de Katholieke Opvoeding in een brief heeft
meegedeeld dat de theologische faculteit geen
kerkelijk-wetenschappelijke graden meer mag verlenen. Volgens de
Congregatie heeft de Nijmeegse faculteit haar statuten onvoldoende
aangepast aan de kerkelijke richtlijnen die al sinds het academisch
jaar 1980-81 gelden. In de brief licht de Congregatie niet nader
toe op welke gebieden de faculteit tekortschiet, zo laat de
universiteitswoordvoerder vandaag tegenover katholieknederland.nl
weten.

Verrassing

De opschorting kwam volgens de
woordvoerder als een verrassing. “We hadden onze nieuwe
statuten al in 1998 opgestuurd en sindsdien niets vernomen. Het
duurde weliswaar lang maar dat is niet ongebruikelijk.” Nog
onlangs kreeg de theologische faculteit van Leuven na lange tijd
wel de gewenste erkenning.

Intentie: voldoen aan eisen

“De Radboud Universiteit Nijmegen is
met de Congregatie voor Katholieke Opvoeding van de Rooms
Katholieke Kerk van mening dat de katholieke theologie in Nijmegen
behouden moet blijven. Ze zal zich daarom samen met de genoemde
congregatie inzetten om te voldoen aan de eisen die gelden voor
canonieke erkenning”, zo luidt het in een persbericht van de
universiteit. “We hebben de intentie om eruit te komen, de
brief uit Rome biedt ook aanknopingspunten om het overleg aan te
gaan”, aldus de woordvoerder van de universiteit tegenover
katholieknederland.nl.

Teleurstelling en zelfbewustzijn

De Radboud Universiteit stelt in haar
persbericht “met gemengde gevoelens” kennis te hebben
genomen met het Vaticaanse besluit. De woordvoerder stelt
desgevraagd dat er enerzijds teleurstelling is, anderzijds een
sterk bewustzijn van eigen kwaliteit. “We willen nadrukkelijk
voorkomen dat de indruk ontstaat dat diploma’s van onze
theologische faculteit voortaan niet meer geldig zijn. Nog onlangs
heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie alle
opleidingen van de Faculteit der Theologie van de Radboud
Universiteit geaccrediteerd. Dit houdt in dat de opleidingen aan
wetenschappelijke standaarden voldoen.”

Meerwaarde canonieke graad

De opschorting betreft alleen de
bevoegdheid tot het verlenen van academische graden met de
autoriteit van de Heilige Stoel. De woordvoerder tegenover
katholieknederland.nl: “Afgelopen jaar is zo’n vijf
keer een canonieke graad verleend. Een dergelijke graad is alleen
nodig om een hoog kerkelijk ambt te kunnen bekleden. Sommige
bisschoppen stellen hem bovendien verplicht voor leraren aan het
diocesane seminarie.” Op dit moment komen sommige studenten,
ook buitenlandse, nog speciaal naar Nijmegen voor het behalen van
deze graad.

Straf voor afzien van fusie?

Gevraagd of de beslissing van het Vaticaan
iets te maken heeft met de beslissing van de Nijmeegse
Theologiefaculteit om als enige niet mee te gaan in de door de
bisschoppenconferentie gewenst fusie van alle theologische
faculteiten in Nederland, zegt de woordvoerder: “Dat zou u
aan de bisschoppen en het Vaticaan moeten vragen.”

Nijmeegse bezwaren bij fusie

De Radboud Universiteit Nijmegen kwam in
september 2005 buiten het fusieproces te staan dat moest leiden tot
één rk-theologiefaculteit in Nederland. Decaan
professor Peter Nissen gaf destijds aan dat vooral de nodeloos
complexe constructie die bij een fusie tussen de drie Nederlandse
faculteiten ontstond het proces deden stranden. Bovendien was
Nijmegen huiverig voor inmenging van kerkelijke zijde.

Faculteit der Religiewetenschappen

Begin september van dit jaar ging in
Nijmegen naast de theologische faculteit de ‘Faculteit der
Religiewetenschappen’ van start. Deze richt zich op de
“wetenschappelijke studie van de wereldgodsdiensten en nieuwe
religieuze stromingen tegen de achtergrond van het proces van
secularisatie.” De nieuwe faculteit werkt nauw samen met de
Faculteit der Theologie.

bron:RKK