(Persbericht) Nissan Motor Parts Center (NMPC) heeft onlangs haar beeldschermwerkers uitgerust met de CtrlWORK persoonlijke effectiviteit software om ze comfortabeler, gezonder en efficiënter met de computer te kunnen laten werken. NMPC was in het verleden gebruiker van zogenaamde pauzesoftware. Wim Visser, Safety & Health Supervisor, vond het tijd worden voor vernieuwing. Tijdens een ergonomie bijscholingdag van ErgoDirect International maakte hij kennis met CtrlWORK. Hij was meteen verkocht, CtrlWORK biedt de beeldschermwerker veel meer dan pauzes die gebruikers met RSI-klachten helpen. Vooral de grote groep mensen zonder klachten krijgt met CtrlWORK een tool dat hun ook meerwaarde biedt.

à¢â‚¬Å“De oude software werd door veel gebruikers als te directief en rigide ervaren, met alle gevolgen van dien. Het leidde tot irritatie en weerstand, waardoor de pauzesoftware niet werd gebruikt of zelfs werd verwijderd van de computerà¢â‚¬, aldus Wim.

Hij vervolgt: à¢â‚¬Å“Tijdens de CtrlWORK pilot werd het me al snel duidelijk dat CtrlWORK gebruiksvriendelijk en prettig functioneert. Ik was er dan ook van overtuigd dat het merendeel van onze beeldschermwerkers positief zou reageren op dit instrument. Het fijne aan CtrlWORK is dat het zowel medewerkers met, als zonder klachten iets te bieden heeft. Wil je iets leren over sneltoetsen of time management, dan biedt CtrlWORK je de mogelijkheden. Wil je alleen interventies of oefeningen getoond krijgen, dan kan dat ook.à¢â‚¬

Volgens Wim is het belangrijkste pluspunt van CtrlWORK het eigen regie model. à¢â‚¬Å“Zowel vanuit de preventieve als curatieve modus houdt CtrlWORK een oogje voor je in het zeil. Als gebruiker heb je wel voldoende vrijheden om een interventie eenvoudig te negeren. Zo zijn onze mensen van bijvoorbeeld de customer service afdeling telefonisch altijd druk in de weer. Op het moment dat CtrlWORK een à¢â‚¬Å“concentratie boostà¢â‚¬ toont en deze komt ´ongelegen‘˜ kan men eenvoudig doorwerken zonder dat de klant hier iets van merkt. Doordat CtrlWORK ze toch bewust maakt volgen gebruikers de interventies na het afhandelen van het telefoontje alsnog op.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Persoonlijk vind ik het belangrijk dat medewerkers regelmatig inzicht krijgen in hun werkpatroon. CtrlWORK zorgt hier automatisch voor door het persoonlijke feedback scherm wekelijks of maandelijks te tonen. Hierdoor maak je mensen bewust van hun werkintensiteit, wijs je ze op mogelijke risico‘˜s maar geef je ze vooral terugkoppeling over waar voor hen wat is te winnen op comfort of efficiency gebied.à¢â‚¬

Tenslotte stelt Wim Visser: à¢â‚¬Å“ErgoDirect International zorgt voor een compleet CtrlWORK communicatieplan wat ons erg heeft geholpen bij de initiële communicatie en introductie naar medewerkers. CtrlWORK is al aardig ingebed binnen Nissan Motor Parts Center. Ook nieuwe medewerkers wordt CtrlWORK aangeboden tijdens de werkplekinstructie.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Ik ben trots dat we met CtrlWORK een bijdrage kunnen leveren aan deze vooruitstrevende organisatie, aldus Niek Nendels, Marketing Manager binnen ErgoDirect International.
´‘˜Je merkt dat CtrlWORK door steeds meer organisaties wordt omarmt als het gaat om slimmer en gezonder beeldschermwerk. Ook in het kader van Het Nieuwe Werken zien veel bedrijven een voorname rol voor CtrlWORK weggelegd‘˜‘˜, zo stelt Nendels.

Over Nissan Motor Parts Center
Nissan is een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Het Nissan Motor Parts Center te Amsterdam levert onderdelen en accessoires aan meer dan 2.000 dealers over heel Europa. In het magazijn van Nissan Motor Parts Center liggen meer dan 150.000 verschillende onderdelen opgeslagen. De afgelopen jaren heeft Nissan Motor Parts Center zich verder doorontwikkeld als een van de meest betrouwbare en efficiëntste organisaties in haar soort in Europa. Zorg en aandacht voor haar medewerkers, proces transparantie en een continue drang naar verbetering zijn daarbij onontbeerlijk. In 2009 werd door NMPC de Innovatie trofee van de AWVN toegekend, en in november 2010 heeft NMPC de Prijs voor het Veiligste Magazijn van Nederland gewonnen.

Over ErgoDirect International
ErgoDirect International is een innovatieve kennispartij als het gaat om gezond, productief en efficiënt beeldschermwerk. Software oplossingen van ErgoDirect International zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en getoetst door gerenommeerde wetenschappers en ergonomen. Haar softwareproduct CtrlWORK (persoonlijke effectiviteit software) is in korte tijd al zeer succesvol. Wat betreft R&D legt ErgoDirect International haar oor continue te luister bij haar klanten en de wetenschap. Wij weten wat de wensen en behoeften van onze klanten zijn en ontwikkelen daar ook naar. Producten van ErgoDirect International worden gebruikt binnen ministeries, provincies, gemeenten, onderwijs, banken, (zorg)verzekeraars, (IT)dienstverleners, industrie en vele andere bedrijfstakken.

Voor meer informatie
www.ctrlwork.com
[email protected]