Den Haag, 22 januari 2010

Tijdens de Kick-Off bijeenkomst van het NIVE op woensdag 20 januari jl. is het startschot gegeven voor een onderzoek naar resultaat gericht werken onder managers. Het onderzoek is in samenwerking met Eprom en vindt plaats onder de leden van NIVE. Vanuit een competentiemodel wordt gemeten hoe Nederlandse managers op 12 cruciale competenties presteren. Voor de zomer worden de uitkomsten gepresenteerd. Naast deze samenwerking werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met TFC (Training Facilities Center te Arnhem, gespecialiseerd in soft skills trainingen), beide organisaties zullen intensief gaan samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling. Daarnaast zullen de leden van NIVE voordelen kunnen genieten bij TFC. Voor meer informatie zie www.nive.org

Kick off
Tijdens de kick-off bijeenkomst van het NIVE hebben Andreas Wismeijer (docent aan de Universiteit van Tilburg), Douwe Draaisma (bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen) en Robin van Gaalen (professioneel waterpolocoach) de aanwezige managers geïnspireerd. De verscheidenheid van invalshoeken over management was illustratief voor de visie van NIVE op management en managementontwikkeling; de menselijke maat moet leidend zijn in management. In zijn introductie haalde Gert van der Houwen, directeur van NIVE, hard uit naar de à¢â‚¬Å“graaicultuurà¢â‚¬ van topmanagers in het bedrijfsleven en de continue herhaling die op dit gebied optreedt. Aan de hand van een aantal onderwerpen, zoals het nieuwe werken en communicatie en ontwikkeling, gaf hij aan waar volgens hem oplossingsrichtingen liggen vanuit de rol en verantwoordelijkheid van managers. In dit kader zal NIVE, in samenspraak met haar leden, in de loop van dit jaar een ethische code voor managers ontwikkelen en lanceren. Het NIVE is de oudste (nog bestaande) managers vereniging van Nederland en bestaat dit jaar 85 jaar.

Ledenprogramma
NIVE heeft tijdens haar Kick-Off bijeenkomst tevens het ledenprogramma 2010 gepresenteerd. In dit programma wordt een nadrukkelijk accent gelegd op inhoud. Het NIVE wil bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de professie management en dit zal gebeuren aan de hand van onderzoek, kennisnetwerken en een programma van masterclasses, workshops en diverse netwerkevenementen.

Over NIVE
De Nederlandse Vereniging voor Managers biedt een platform om samen te werken aan het managementvak. NIVE heeft circa 600 bedrijfs- of persoonlijke leden uit het bedrijfsleven en de overheid. Hierbij gaat het om zowel grote internationale organisaties als lokale ondernemingen. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een toonaangevende groep van circa 50.000 managers. NIVE is een platform voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en functioneert als een uitwisselingscentrum van kennis en ervaringen. Tevens organiseert NIVE diverse activiteiten waaronder management classes, workshops met derden en diverse netwerkevenementen en brengt het jaarlijks verschillende publicaties uit. Voor meer informatie zie: www.nive.org