De Nederlandse Kookstudio Classificatie (NKC) introduceert vandaag een landelijk sterrensysteem om de kookstudiobranche te helpen in zijn ontwikkeling en professionalisering. Alle kookstudio's van Nederland ontvangen vandaag een brief met informatie over de Nederlandse Kookstudio Classificatie. Het wachten is op de eerste inschrijvingen om straks de eerste kookstudiosterren te kunnen vergeven.

De vraag naar een classificatiesysteem voor kookstudio's is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Niet alleen vanuit de consument en het bedrijfsleven maar ook vanuit de kookstudiobranche zelf.
Momenteel telt Nederland bijna 500 kookstudio's en zijn er in de afgelopen twee jaar meer dan 60 kookstudio's bijgekomen. Het aantal nieuwe kookstudio's groeit nog steeds in een behoorlijk snel tempo.
Inmiddels is de kookstudiobranche een volwassen branche geworden en is het de hype allang ontgroeid. De kookstudiobranche heeft een waardevolle plek gekregen binnen de Nederlandse economie. Meer dan 1 miljoen klanten worden jaarlijks ontvangen door de kookstudio's.

De diversiteit aan kookstudio's is in Nederland enorm. Onderricht wordt gegeven op velerlei niveaus en volgens vele formules. Het wordt voor consument en bedrijfsleven steeds moeilijker een onderbouwde keuze te maken voor een kookworkshop waar kookplezier is verzekerd.

Voordelen van de sterren

De sterren helpen de Nederlandse en buitenlandse consument of het bedrijfsleven bij de keuze van een kookstudio. Doordat alle bij de NKC geregistreerde kookstudio's geclassificeerd zijn is men verzekerd van een à¢â‚¬Å“basispakketà¢â‚¬ aan kwaliteitsaspecten. Daarnaast kan men aan de hand van het aantal sterren een keuze maken over het kwaliteitsniveau van de kookstudio omdat er bij elke ster-categorie een minimum aantal basisnormen aanwezig moeten zijn.
De Kookstudiohouder of ondernemer kan de NKC gebruiken om de kookstudio goed in de markt te profileren. Met een classificatie is het makkelijker om de verschillende prijsniveaus per ster-categorie te verklaren aan consument of bedrijfsleven. Bovendien kan de kookstudiohouder of ondernemer zelf bepalen aan welke vrijwillige keuzenormen (naast de verplichte basisnormen uit de betreffende categorie) hij wil gaan voldoen of voldoet. Zodoende kan hij accenten leggen (bijvoorbeeld als kookstudio voor de zakelijke markt of als kookstudio die gespecialiseerd is in een specifieke keuken). Als laatste voordeel geeft de NKC een prikkeling aan de kookstudiobranche tot kwaliteitsverbetering.

Als geclassificeerde kookstudio ontvangt de ondernemer van de NKC een gevelbord in à©à©n van de vijf sterren categorieën, een certificaat en een beeldmerk voor uw website en overige communicatie.

De Nederlandse Kookstudio Classificatie is een modern en flexibel classificatiesysteem voor de kookstudiobranche. Elke geregistreerde kookstudio wordt met behulp van dit systeem ingedeeld in à©à©n van de vijf sterrencategorieën van de NKC. Per categorie zijn er naast de verplichte basisnormen ook vrijwillige keuzenormen opgenomen om specifieke kwaliteitsaspecten van de kookstudio aan het licht te brengen. Een kookstudio die zich richt op de zakelijke markt zal bijvoorbeeld eerder vergaderfaciliteiten aanbieden, terwijl een kookstudio die zich richt op de particuliere markt vaker individuele kookworkshops zal aanbieden.

Ter bescherming van de sterren (zie ook à¢â‚¬Å“Bescherming sterrenà¢â‚¬ op de webpagina's van de NKC) vindt u alle informatie hierover op de website à¢â‚¬Å“www.Kookstudiogids.nlà¢â‚¬. U komt ook op Kookstudiogids.nl terecht via www.kookstudiosterren.nl. Kookstudiogids.nl is de officiële communicatie partner van de NKC. Op deze website heeft de NKC zijn eigen gepersonaliseerde pagina's en kan de consument of het bedrijfsleven makkelijk alle informatie vinden over de Nederlandse Kookstudio Classificatie. Doordat Kookstudiogids.nl zeer hoog genoteerd staat op het trefwoord à¢â‚¬Å“kookstudioà¢â‚¬ bij Google wordt onze organisatie snel gevonden. Via Kookstudiogids.nl kan de consument of het bedrijfsleven direct zien welke kookstudio's een classificatie hebben gekregen van de NKC. Hierdoor kan fraude worden voorkomen. Op Kookstudiogids.nl komt u via de link à¢â‚¬Å“kookstudiosterrenà¢â‚¬ bij onze pagina's. Hier kunt u ook alle formulieren downloaden die nodig zijn om uw kookstudio te classificeren. U vindt de link op de onderste menubalk of via de opvallende banner. Op kookstudiosterren.nl leggen wij duidelijk alle stappen aan u uit en vindt u alle documentatie over onze organisatie.

Classificatie door de kookstudiohouder of ondernemer

De NKC biedt kookstudiohouders of ondernemers de mogelijkheid om zelf hun kookstudio te classificeren. Via een inschrijfformulier op www.kookstudiosterren.nl kan de kookstudiohouder of ondernemer een vragenlijst invullen per sterrencategorie. Hieruit volgt een voorlopige classificatie. Nadat een NKC-adviseur een bezoek heeft gebracht aan de kookstudio vindt definitieve classificatie plaats en ontvangt men het sterrenschild voor aan de gevel en een certificaat. Meer informatie over de uitvoering van de classificatie vindt u op www.kookstudiosterren.nl.