Het Nederlands Kanker Instituut . Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam heeft op verzoek van de medische staf van het Slotervaartziekenhuis (SLZ) een voorstel gedaan dat kan leiden tot bestuurlijke en organisatorische samenwerking tussen de twee instellingen. Hoofddoel van dit voorstel is intensivering van de samenwerking op het gebied van de oncologische patiëntenzorg.

Het voorstel gaat uit van het behoud van 80 tot 90% van de klinische activiteiten van het SLZ. In de verdere uitwerking van het voorstel heeft de medische staf van het SLZ een belangrijke stem wat betreft de concrete uitwerking van de financiële taakstelling voor de kliniek en de keuze van de toekomstige samenwerkingspartners.

In de discussie die de afgelopen maanden in het kader van de commissie Jonkman tussen het SLZ en het VUmc is gevoerd om te komen tot een oplossing voor het veronderstelde beddenoverschot in Amsterdam-West, wordt naar de mening van het NKI-AVL te weinig rekening gehouden met de belangen van de patiënten van het NKI-AVL. De apotheek, die is ondergebracht in het SLZ maar in feite een NKI-AVL-activiteit is en essentieel is voor zowel de patiëntenzorg als het medicatiegebonden onderzoek, speelt daarin een belangrijke rol. Ook zijn er nauwelijks signalen dat de klinische activiteit van het SLZ in voldoende omvang overeind wordt gehouden. Voor het NKI-AVL zijn dit de belangrijkste redenen om aan het verzoek van de medische staf van het SLZ tegemoet te komen.

Het voorstel kan een kostenbesparing van 10 miljoen euro opleveren. Daarmee wordt de bezuiniging van 20 miljoen euro, die moet worden opgebracht door de instellingen in Amsterdam-West, voor een groot deel ingevuld. De bezuinigingstaakstellingen voor de overige ziekenhuizen in Amsterdam-West wordt daardoor ook inzichtelijk gemaakt.
Het NKI-AVL is door serieuze vastgoedpartijen benaderd om samen met het SLZ een voorstel voor een sale&lease-back uit te werken. Hierover zal de komende maanden meer duidelijkheid ontstaan.

Als bijdrage voor het zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen van het SLZ, die ontstaan zijn doordat voor de recente verbouwing 20 miljoen euro nodig was, is het NKI-AVL bereid in een juridisch geformaliseerde constructie een zes maanden geldende garantieverklaring af te geven voor de rente van dit bedrag. Gedurende die periode zal het voorstel nader worden uitgewerkt. Met dit voor de ziekenhuiswereld ongewone aanbod wil het NKI-AVL aangeven serieus bereid te zijn mee te helpen aan een goede oplossing voor het behoud van adequate oncologische en algemene patiëntenzorg in Amsterdam-West.

bron:NKI