(EMEA Persberichten) PERSBERICHT

Nu ook NLP in het verkeer

Breda, 12 augustus 2010 - NLP oftewel neuronlinguïstisch programmeren biedt verkeersveiligheid vanuit een nieuw oogpunt. nlpindeauto.nl ziet NLP namelijk als een toolbox om verkeersveiligheid aan te pakken via intermenselijke communicatie. Want door de communicatie verandert ook het gedrag. Met VerkeersCounseling BV start nlpindeauto.nl nu een vierdaagse NLP-training voor verkeersgerelateerde beroepen.
De eerste training vindt plaats op 8 september a.s. in het Centrum voor Duurzame Mobiliteit in Rosmalen.

In de lessituatie besteedt een instructeur nu negentig procent van de tijd aan wà¡t iemand moet leren in plaats van hà²e iemand leert. Vooral op gedragsniveau (bijvoorbeeld juist werken met de spiegels) en omgeving (bijvoorbeeld niet te hard rijden). Heel weinig aandacht wordt besteed aan bewustwording.

Wij weten dat het verkeer veiliger wordt als mensen naar het grotere geheel kijken. U kunt nog zo‘˜n goede automobilist zijn en aan alle cursussen en trainingen hebben gedaan, dan nog verandert u in een zondagsrijder als u een ander doel nastreeft. Wie Oranje wil zien spelen en te laat vertrekt, zal alle verkeersregels aan zijn laars lappen. Wie weet wat het uiteindelijk opbrengt?

Wat is NLP?
Met een NLP-training voor mensen die het verkeer willen verbeteren, bereikt u langdurig effect, omdat u leert wat mensen belangrijk vinden en ze daarop inzichten verschaft. Hoe komt het dus dat iemand te hard rijdt? Vindt iemand verkeersveiligheid minder belangrijk of spelen er andere dingen? Waarom leert een aspirant bestuurder minder makkelijk? NLP leert u de tools en vaardigheden om vanuit de lessituatie hier anders mee om te gaan. Hoe leert u mensen anders kijken naar verkeer en verkeerdeelname? Hoe maakt u mensen echt bewust van wat zijzelf en andere weggebruikers belangrijk vinden? Wat zit er ´achter‘˜ minder effectief gedrag op de weg en hoe kunt daarin bijsturen?

Ook behelst NLP de volgende zaken.
à¢â‚¬¢ Hoe maakt u op een plezierige manier contact met een aspirant bestuurder?
à¢â‚¬¢ Hoe komt het dat de ene rijinstructeur of politieambtenaar zijn boodschap wel helder overkrijgt en een ander niet?
à¢â‚¬¢ Vierstapsleerproces: hoe werkt leren eigenlijk?
à¢â‚¬¢ 7 +/- 2, hoeveel prikkels kun je tegelijk aan?
à¢â‚¬¢ Communicatiemodel: hoe werkt effectieve communicatie?
à¢â‚¬¢ Zintuiglijke scherpzinnigheid: wat ziet u allemaal in het verkeer gebeuren?
à¢â‚¬¢ Herkaderen: hoe verandert u een negatieve situatie in een positieve?
à¢â‚¬¢ Ankeren: hoe creëert u de juiste stemming?
à¢â‚¬¢ Waarneemposities: hoe kunt u zich (nog) beter verplaatsen in de ander?
à¢â‚¬¢ Emoties: hoe gaat u om met minder effectieve emoties zoals angst en frustratie?

Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen van de training. Uw communicatie wordt effectiever. De communicatie met collegae en examinators wordt beter. U leert snel een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren, waarin leren sneller gaat. Zelfs met ´lastige‘˜ leerlingen gaat u makkelijker om. Op de weg zal een agent voorkomen dat een gesprek escaleert.

Praktische gegevens
De trainingen worden gegeven in het Centrum voor Duurzame Mobiliteit in Rosmalen. De kosten bedragen € 495 (incl. materiaal en lunch). Instructeurs maar ook wegbeheerders, politieagenten, inspecteurs en examinators die het interessant vinden, kunnen doorstromen naar een NLP practitioner opleiding. Dan worden deze cursuskosten in mindering gebracht.
Daar steeds meer mensen NLP als effectieve methodiek voor verandering zien, kan het vanuit het oogpunt van nieuwe klanten een grote toegevoegde waarde voor een rijschool zijn. Na deze cursus ontvangt u een NLP certificaat.

===================================================================

Noot voor de redactie, niet voor publicatie bedoeld:
Meer informatie is verkrijgbaar bij Remko Sterken (06 41 74 16 16) en Bernard Elshout (06 22 47 55 51).