De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) gaat akkoord met de overname door Koninklijke Ahold N.V. van
29 Konmar-winkels van Laurus N.V. Dit nadat Ahold haar
oorspronkelijke overnameplan heeft aangepast. De wijziging van de
gemelde concentratie houdt in dat Ahold in een aantal plaatsen AH-
of C-1000 winkel(s) aan een concurrerend supermarktbedrijf
verkoopt. De te verkopen winkels bevinden zich in Almere, Beilen,
Den Haag, Delft, Maassluis, Tiel en Zoetermeer. Door deze wijziging
wordt voorkomen dat er economische machtsposities zouden kunnen
ontstaan of worden versterkt en behoudt de consument in de genoemde
plaatsen voldoende keuzemogelijkheden wat betreft supermarkten.

De NMa zag als gevolg van de
oorspronkelijke plannen op een aantal lokale markten mogelijke
concurrentieproblemen ontstaan. Op landelijk niveau is de
toevoeging van de 29 Konmar-winkels aan het marktaandeel van Ahold
gering, maar op een aantal lokale markten zouden door de overname
hoge gezamenlijke marktaandelen ontstaan. Hierdoor zou Ahold te
weinig concurrentieprikkels kunnen ondervinden. Hierbij rekent de
NMa, evenals in haar eerdere supermarktbesluiten, de omzet van
Schuitema (C-1000) toe aan Ahold. Dit aangezien Ahold
meerderheidsaandeelhouder is van Schuitema N.V.

Op basis van de lokale analyses van de
NMa, heeft Ahold haar overnameplan gewijzigd. Zo zal zij in zeven
plaatsen één of meer AH- of C-1000 winkels afstoten
aan een concurrent. In Den Haag zal Ahold, indien zij daar twee
Konmar-vestigingen overneemt,

een tweetal AH-winkels verkopen. Daarnaast
verplicht Ahold zich in twee nieuwe winkelcentra (Almere en
Zoetermeer) geen nieuwe supermarkt te realiseren. De toekomstige
kopers van de AH- en C-1000 winkels moeten door de NMa worden
goedgekeurd.

bron:NMa