De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt een boete op van EUR
10.000 aan de Stichting Financiële Toetsing (SFT), een
certificeringsorganisatie in de uitzendbranche. SFT misbruikte haar
kwaliteitskeurmerk om buitenlandse concurrenten buiten de deur te
houden.
In de periode van oktober 1998 tot september 2001 konden buitenlandse
uitzendbureaus hierdoor moeilijker de Nederlandse markt betreden. Dit
is zowel op grond van de Nederlandse als de Europese mededingingsregels
een ernstige overtreding. De NMa is het onderzoek hiernaar gestart naar
aanleiding van diverse klachten.

De Stichting Financiële Toetsing (SFT) heeft een keurmerk voor
uitzendbureaus opgezet in de vorm van een register. Doel hiervan is om
opdrachtgevers die personeel inhuren bij de ingeschreven uitzendbureaus
de zekerheid te bieden dat het uitzendbureau belastingen en premies
heeft afgedragen voor het geleverde personeel. In de periode 1998-2001
konden niet in Nederland gevestigde uitzendbureaus zich niet in dit
register inschrijven, ook al voldeden zij aan de gestelde eisen.
Hierdoor konden deze uitzendbureaus geen personeel uitlenen aan
uitzendbureaus die bij het SFT waren ingeschreven. Ongeveer tweederde
van de Nederlandse uitzendmarkt is bij SFT ingeschreven.

Omdat de NMa ervan uitgaat dat de SFT zelfstandig handelt en niet op
gezag van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), een
brancheorganisatie voor de uitzendbranche, heeft de NMa de ABU geen
boete opgelegd.

Hoewel in november 2003 ook rapport was opgemaakt tegen de Stichting
VRO, die ook een certificeringsregeling voor uitzendbureaus kent, ziet
de NMa bij nader inzien geen aanleiding tegen de Stichting VRO op te
treden. De Stichting VRO bleek namelijk, anders dan de SFT,
buitenlandse ondernemingen wel toe te laten. Weliswaar waren de
voorwaarden die de Stichting VRO hanteerde aanvankelijk niet in
overeenstemming met de mededingingsregels, maar de Stichting VRO heeft
deze voorwaarden na overleg met de NMa begin 1 999aangepast.

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)