De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) heeft zes ondernemingen in de sector

verzinkerijen in totaal beboet voor ruim
EUR 3 miljoen wegens een overtreding van de Mededingingswet. De
opgelegde boetes variëren per onderneming van EUR 200.000 tot
EUR 1,2 miljoen.

De ondernemingen zijn:

NedCoat Groep B.V. (NedCoat Alblasserdam
B.V., NedCoat Groningen

B.V., NedCoat Amsterdam B.V. en NedCoat
Mook B.V.), Roto B.V. (Verzinkerij Heerhugowaard B.V. en Dejo
Metaalindustrie B.V.), Thielco Staalindustrie B.V., Verzinkerij
Dieren B.V., B.V. Verzinkerij Weert en Verzinkerij IJsselmuiden
B.V.

Verzinkerijen

De betrokken verzinkerijen hebben in de
periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 2002 de in Nederland
gevestigde klanten onderling verdeeld. De betrokken ondernemingen
wisselden in het kader van de onderlinge klantenverdeling
klantengegevens uit via een administratiekantoor. Dit kantoor
stelde op basis van deze gegevens klantenverdelingslijsten op
waarvan de ondernemingen kennis namen. Daarnaast stemden de
ondernemingen af hoe in het kader van de onderlinge
klantenverdeling moest worden gewerkt. Voor de boeteoplegging is
gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat door de ondernemingen in de
sector aan de NMa is overhandigd in het kader van diverse
clementieverzoeken. Aan één van de karteldeelnemers,
Koninklijke Bammens B.V., is geen boete opgelegd, omdat die
onderneming, parallel aan de schoon-schip-oproep in de bouw, de NMa
als eerste informatie over het kartel had gegeven en daarom
boete-immuniteit had gekregen. Ook andere ondernemingen hebben aan
de NMa materiaal overlegd teneinde schoon schip te maken en een
boeteverlaging clementie te verkrijgen. Gelet op deze
voorgeschiedenis heeft de NMa de ondernemingen in de gelegenheid
gesteld schoon schip te maken en daar een matiging van de boete
tegenover gesteld.

Kartelverbod

De NMa houdt toezicht op de naleving van
het kartelverbod. Ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van
een overtreding van de Mededingingswet kunnen dit melden bij de
informatielijn van de NMa (0800-0231885). Ondernemingen die
informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken
zijn of zijn geweest kunnen een clementieverzoek indienen. Op basis
van een clementieverzoek kunnen ondernemingen boete-immuniteit of
verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen. Voorwaarde is
dat ondernemingen zich individueel melden bij het Clementiebureau
van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft
daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is
te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 13)

bron:NMa