De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een
bezwaarprocedure bevestigd dat elf partijen in de garnalenvisserij het
Nederlandse en Europese kartelverbod hebben overtreden. De boetes die
eerder waren opgelegd aan acht producentenorganisaties van
garnalenvissers en drie groothandelaren zijn verlaagd. De boetes die
waren opgelegd aan vijf kleinere garnalenhandelaren zijn ingetrokken.
Het totale boetebedrag is na de bezwaarprocedure verlaagd naar EUR
6,176 miljoen (was EUR 13,781 miljoen). 

 
De NMa legde begin 2003 aan acht groothandelaren in garnalen en vier
Nederlandse, drie Duitse producentenorganisaties en à©à©n Deense
producentenorganisatie boetes op vanwege het maken van verboden
vangstbeperkings- en prijsafspraken voor Noordzeegarnalen in een
regulier overleg tussen Nederlandse, Duitse en Deense
producentenorganisaties en groothandelaren (het zogenaamde Trilaterale
Overleg). De Nederlandse producentenorganisaties en handelaren werden
tevens beboet voor het belemmeren van de toetreding van een nieuwe
groothandelaar op de visafslag. Deze feiten zijn in bezwaar overeind
gebleven, behalve ten aanzien van vijf kleinere groothandelaren in
garnalen.  
 
De boetes die waren opgelegd aan vijf kleinere groothandelaren in
garnalen zijn ingetrokken, omdat in bezwaar bleek dat de NMa niet met
voldoende zekerheid kan bewijzen dat deze handelaren ook daadwerkelijk
hadden deelgenomen aan de verboden afspraken en het weren van de nieuwe
handelaar. De vijf handelaren zijn: Van Belzen B.V. (boete was EUR
782.000), L. Kok International Sea Food B.V.(was EUR 222.000), Lou
Snoek Volendam B.V. (was EUR 184.000), Mooijer Volendam B.V. (was EUR
100.000) en Matthijs Jansen B.V. (was EUR 68.000).   
 
De NMa handhaaft de boetes voor de overige drie groothandelaren
(Heiploeg, Klaas Puul & Zoon en Goldfish), omdat hun betrokkenheid
bij de verboden afspraken en het weren van de groothandelaar in bezwaar
is bevestigd. De boetes worden verlaagd, omdat de partijen in de
bezwaarfase nieuwe feiten aandroegen over de omzetten waarop de boete
betrekking heeft. Deze omzet, namelijk de inkoop van Noordzeegarnalen,
bleek veel lager dan eerder was aangenomen.  
 
Ook de boetes voor de acht producentenorganisaties zijn verlaagd,
eveneens op basis van nieuwe omzetgegevens. Tevens is rekening gehouden
met het feit dat bij de producentenorganisaties de indruk is gewekt dat
de overheid niet afwijzend stond tegen maatregelen om het aanbod van
garnalen te beperken. Evenals in het oorspronkelijke boetebesluit,
houdt de NMa rekening met de financiële positie van de betrokken
producentenorganisaties.  
 
De volgende boetebedragen zijn vastgesteld:  
-       Heiploeg B.V. EUR 1.662.000 (was EUR 5.090.000)  
-       Klaas Puul & Zoon B.V. EUR 1.129.000 (was EUR 2.090.000)  
-       Goldfish B.V. EUR 428.000 (was EUR 1.236.000)  
-       PO Vissersbond EUR 797.000 (was EUR 909.000)  
-       PO Delta Zuid (was voorheen PO West) EUR 374.000 (was EUR 396.000)  
-       PO Texel EUR 35.000 (was EUR 48.000)  
-       PO Wieringen EUR 425.000 (was EUR 522.000)  
-       Duitse vereniging van PO's Schleswig-Holstein EUR 499.000 (was EUR 826.000)  
-       Duitse PO Weser-Ems EUR 445.000 (was EUR 737.000)  
-       Duitse PO Elbe-Weser EUR 125.000 (was EUR 206.000)  
-       Deense PO Danske Fiskeres EUR 257.000 (was EUR 365.000)  

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)