Consumenten vinden de energiemarkt nog
niet voldoende transparant. Zij zetten vraagtekens bij de
onderlinge vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van informatie van
energiebedrijven. Met het functioneren van hun eigen energiebedrijf
zit het wel goed, maar het vertrouwen in de energiemarkt in zijn
geheel is onder consumenten nog onvoldoende. Dit blijkt uit
onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar de
in 2004 geliberaliseerde energiemarkt.

Peter Plug, directeur van de Directie
Toezicht Energie binnen de NMa: “Ons onderzoek brengt een
aantal verontrustende resultaten aan het licht. Hoewel de sector
het afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan verbeteringen, is
bijvoorbeeld de kwaliteit van klachtenafhandeling in de ogen van
consumenten nog steeds onvoldoende. Ook wordt de afhandeling van
een overstap naar een andere energieleverancier nog te veel als
zorgenkindje ervaren. Mede hierdoor is slechts eenderde van de
consumenten op dit moment ontvankelijk om van energieleverancier te
wisselen. De sector moet meer investeren in heldere communicatie
richting haar klanten.”

Ook invoering van het leveranciersmodel
draagt bij aan een transparante energiemarkt, aldus de NMa. Bij
toepassing van het leveranciersmodel heeft een consument enkel
contact met zijn leverancier. Via zijn leverancier ontvangt hij
één energienota voor zowel levering als transport van
energie. Indien een consument op dit moment energie afneemt bij een
leverancier zonder eigen netwerk, ontvangt hij nog twee rekeningen.
Eén van de leverancier voor levering van energie, en
één van de netbeheerder voor transport van energie.
De toezichthouder heeft daarom geadviseerd het leveranciersmodel
verplicht in te voeren.

De NMa werkt aan het herstel van het
consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Zo worden de resultaten
van haar vervolgonderzoek naar klachtenafhandeling door
energiebedrijven aankomend voorjaar bekendgemaakt. Daarnaast start
de NMa een onderzoek naar wervingsuitingen van energiebedrijven.
Dit met het oog op de naleving van de gedragscode voor werving en
klantbehoud. Deze code kwamen de energiebedrijven eerder dit jaar
overeen na aandringen van de NMa. Inmiddels hebben 16 van de 23
energieleveranciers zich aangesloten bij deze code.

In het rapport wordt ook ingegaan op de
vraag hoe het staat met de toetredingsmogelijkheden voor nieuwe
partijen op de consumentenmarkt voor energie en de
prijsontwikkelingen op deze markt. Het onderzoeksrapport is vanaf
vandaag te vinden op de website van de NMa (www.nmanet.nl).

Consumenten die energiebedrijven willen
vergelijken, kunnen naar de website van ConsuWijzer
(www.consuwijzer.nl), het gezamenlijke informatieloket voor
consumenten van de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit. Hier
vindt de consument onder andere informatie over
prijsvergelijkingsites. Ook zijn hier de scorekaarten te vinden die
de NMa ieder kwartaal publiceert. Deze scorekaarten geven per
energiebedrijf aan hoe het is gesteld met de tijdigheid van het
versturen van facturen na een overstap of verhuizing.

bron:NMa