De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste
onderzoek geconcludeerd dat door het samengaan van twee instellingen
voor verstandelijk gehandicapten, Stichting Vizier en Stichting De
Wendel, in Noord-Limburg een economische machtspositie kan ontstaan of
worden versterkt op de markt voor intramurale zorg voor verstandelijk
gehandicapten. Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd. Daarom
heeft de NMa beide partijen gemeld dat voor het tot stand brengen van
deze concentratie een vergunning is vereist. De NMa acht een meer
diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de voorgenomen fusie nodig.

 
 
Op grond van het tot nu toe verrichte onderzoek acht de NMa het
aannemelijk dat de markt voor intramurale zorg voor verstandelijk
gehandicapten niet ruimer is dan Noord-Limburg. Dit volgt onder andere
uit de herkomstgegevens van de nieuwe cliënten van zorginstellingen in
Noord-Limburg en uit de gegevens over de voorkeursinstellingen van
nieuwe cliënten uit Noord-Limburg. De fusie zou ertoe kunnen leiden dat
de keuzemogelijkheden voor cliënten in Noord-Limburg worden beperkt,
aangezien er slechts à©à©n instelling als alternatief overblijft. Dit kan
betekenen dat een economische machtspositie ontstaat of wordt
versterkt.   
 
Indien de beide instellingen een vergunning aanvragen, zal de NMa een
meer diepgaand onderzoek verrichten. In dat geval onderzoekt de NMa
ondermeer of een bepaalde verslechtering van het aanbod ertoe leidt dat
cliënten uit Noord-Limburg uitwijken naar zorginstellingen buiten
Noord-Limburg. Daarbij wordt ook nagegaan of een dergelijke
verslechtering leidt tot toetreding van zorginstellingen van buiten
Noord-Limburg.  

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)