De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat akkoord met het samengaan van Delta Lloyd N.V.'s zorgbedrijven (Delta Lloyd), Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A. (Menzis) en Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen U.A. (Agis). Tevens geeft zij haar goedkeuring aan de fusie tussen VGZ-IZA-Trias groep U.A. (VGZ) en Coöperatie Univé U.A. (Univé ). De NMa concludeert dat de fusies op zowel landelijk als provinciaal niveau geen nadelige gevolgen hebben voor de concurrentie.

Naast de twee nieuwe combinaties blijven op landelijk niveau twee grote andere verzekeraars actief met vergelijkbare marktaandelen (Achmea en CZ/OZ). Gezien de aanwezigheid van deze twee grote concurrenten, de aanwezigheid van een aantal andere landelijke spelers en de aanhoudende dynamiek op de markt voor zorgverzekeringen, ziet de NMa na de fusie geen concurrentiebelemmeringen. Zorgverzekeraars zullen ook de komende jaren moeten blijven concurreren om de gunst van de consument. Uit het marktonderzoek van de NMa blijkt dat met name de werkgeverscollectiviteiten een belangrijke rol spelen bij de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars.

Na de twee fusies zijn op landelijk niveau vier grote spelers actief op de zorgverzekeringsmarkt. In haar onderzoek heeft de NMa gekeken of een collectieve
machtspositie kan ontstaan doordat dit geringe aantal spelers hun gedrag zou kunnen coördineren. Aangezien de zorgverzekeringsmarkt volop in beweging is, is het voor zorgverzekeraars moeilijk om voldoende te doorzien wat hun concurrenten doen. Daarmee acht de NMa het niet aannemelijk dat een collectieve machtspositie kan ontstaan. Uiteraard blijft de NMa toezicht houden op mogelijke mededingingsbeperkende afspraken.

De NMa signaleert dat de twee nieuw te vormen ondernemingen in een aantal provinciale markten vrij hoge marktaandelen hebben, maar komt tot de conclusie dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de concurrentie op deze markten. Zo kunnen ook zorgverzekeraars die in een provincie een laag marktaandeel hebben onderhandelen met zorgaanbieders en tegenwicht bieden aan verzekeraars met een groot marktaandeel.

De NMa heeft bij haar onderzoek de Nederlandse Zorgautoriteit geraadpleegd. In haar zienswijze onderschrijft zij de uitkomsten van de besluiten.

bron:NMa

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular